Green Deal wegtransport

Green Deal wegtransport

Als echte doeners wil CEO’s 4 Climate effectieve duurzame veranderingen bewerkstelligen. Binnen het thema duurzame mobiliteit werken we aan een Green Deal om ondernemers en overheid samen te brengen en groene waterstof & EV als oplossing voor ons klimaat- en mobiliteitprobleem op de kaart te zetten. Hoe we dat aanpakken kan je hieronder volgen.

Het traject

7 dec ’21

Infoavond waterstof

Op dinsdag 7 december 2021 vond in de W-Box in Waregem de infoavond plaats over waterstof als brandstof en het waterstof convenant. Tijdens dit event kwamen experts aan het woord over wat waterstof is en welke oplossingen het biedt voor de mobiliteit van de toekomst. Het ideale opstapje om ook de plannen van CEO’s 4 Climate voor de opstart van een convenant voor het 1e waterstof tankstation in Zuid-West-Vlaanderen.

Herbeleef het event

15 dec ’21

Indienen aanvraag ETF

Om het convenant en de exploitatie van waterstof tankstations in Vlaanderen mogelijk te maken doen we beroep op Europese financiële steun uit het Europees Transitie Fonds. Deze subsidie voorziet vanuit de Europese Green Deal budgetten voor specifieke projecten met betrekking tot duurzame projecten in verschillende domeinen zoals ook groene energie en duurzame mobiliteit oa. via waterstof.

10 mrt ’22

Opstart Flanders Green Deel to Sustainable Mobility

Na de algemene infoavond gaan we nu concreet aan de slag met het uitwerken van de volgende stappen en het uitschrijven van een Green Deal en een samenwerkingsverband: Flanders Green Deal to Sustainable Mobility. Samen met investeerders, leveranciers, potentiële gebruikers en andere partners wordt dieper ingegaan op de verwachtingen, de invulling van ieders engagement en het plan van aanpak. Tijdens dit event wordt ook het praktische luik aangehaald met een demo van de electrolyzer op de site van Vives Hogeschool.

Herbeleef het event

april 2022

Opstart werk- en stuurgroepen

Het opstarten van de werk- en stuurgroepen waarin de doelstellingen omgezet worden in acties en input verkregen wordt vanuit de diverse meewerkende partijen.

30 juni 2022

Hoe CO2 reduceren in de transport?

Vervolg evenementen op donderdag 30 juni in de W-Box (Waregem Expo).

Herbeleef het event

juli & augustus 2022

Samen met CEO’s 4 Climate naar de elektrificatie van je bedrijfsvloot.

Tijdens deze vervolgmeeting bekijken we in detail hoe je de omschakeling het best aanpakt, wat de kosten zijn maar nog belangrijker: hoeveel financiële voordelen dit met zich meebrengt.

september 2022

Ondertekenen convenant

2023

Realisatie eerste tankstation

Verwachte opening en in gebruik name. Samen met verschillende partners wordt de exploitatie mogelijk gemaakt van het eerste waterstof tankstation in Zuid-West-Vlaanderen.

Participanten

Het convenant is breed gedragen en verankerd bij diverse betrokken partijen: overheden, initiatiefnemers, experten en kennisinstellingen, leveranciers, investeerders maar vooral ook potentiële gebruikers. Zij vormen de basis voor het succes van de verdere uitbouw van de opgestelde doelstellingen en acties.

Voordelen voor investeerders, gebruikers, partners

Je bent als eerste op de hoogte van elke nieuwe stap die gezet wordt in het traject en maakt gebruik van de voordelen die eruit voortvloeien. Je bent een voorloper en zet op deze manier de lijnen uit voor de toekomst van jouw bedrijf. Doorheen het project kom je in contact met gelijkgezinde ondernemers die ook voordelen zien in het gebruik van waterstof voor duurzaam transport.

Sluit ook aan

    Meer weten over waterstof