Op dinsdag 7 december 2021 vond in de W-Box in Waregem de infoavond plaats over waterstof als brandstof en het waterstof convenant. Tijdens dit event kwamen experts aan het woord over wat waterstof is en welke oplossingen het biedt voor de mobiliteit van de toekomst. Het ideale opstapje om ook de plannen van CEO’s 4 Climate voor de opstart van een convenant voor het 1e waterstof tankstation in Zuid-West-Vlaanderen.

We zetten even voor jou op een rijtje wat er allemaal gezegd werd.

Dit zeiden onze experten …

video’s ↓

Laurent Willaert(Directeur Public Affairs - Febiac)

De gemiddelde hoeveelheid CO2 die op Europees niveau voor nieuwe trucks mag worden uitgestoten daalt elk jaar. Zo gaat de sector geleidelijk naar zero-emissie, om tegen 2040 fossielvrij te zijn. Weliswaar met een combinatie van batterij elektrisch (stedelijk transport) en op waterstof (intercity transport).

“Een anonieme marktconsultatie bij onze Febiac-leden over de evolutie van alternatieve brandstoffen bracht aan het licht dat de installatie van 20 tot 25 waterstoftankstations met 130 H2-pompen tegen 2030 een must is.”

Sam Schotte(Onderzoeker & docent  Smart Mobility - Vives)

We zitten al in de vierde waterstofgolf, hoog tijd dus om er nu echt werk van te maken. Met Vives voeren we onderzoek en testen uit met een elektrolyzer voor groene waterstof (op basis van wind en zon) en een verbrandingsmotor op waterstof. De chemische en fysische opbouw van waterstof zorgt voor heel wat energie waardoor het efficiënt en multi-inzetbaar is.

“Iedereen zal waterstof nodig hebben om de doelstellingen die door Europa opgelegd werden te halen. West-Vlaanderen is op dit moment een mooie lege vlek qua tankstations. Wij werken met onze expertise graag mee aan projecten om die leegte in te vullen.”

.

 

“HET CONVENANT BRENGT GEBRUIKERS EN INVESTEERDERS SAMEN
VOOR HET EERSTE WATERSTOF TANKSTATION IN ZUID-WEST-VLAANDEREN.

 

.

Philippe Jacquemyns(Product Manager - Volvo Trucks Belux)

Waarom waterstof voor trucks? Een batterij opladen duurt lang, zelfs met een snellader. Waterstof tanken gaat veel sneller waardoor voor zwaar transport nood zal zijn aan voertuigen met brandstofcellen en dus ook waterstof als brandstof. Een netwerk van tankstations is dus essentieel. Samenwerkingen zoals het convenant van CEO’s 4 Climate zijn cruciaal om toekomstgericht de transportsector verder te verduurzamen.

Om toekomstgericht de evolutie naar waterstof waar te kunnen maken is netwerken en krachten bundelen een must. Volvo Trucks doet dat nu al onder de vorm van een joint-venture met Daimler, om samen volop te kunnen investeren in ontwikkeling. Maar er is absoluut ook steun van de overheid nodig

Chris Lefrère(Project Manager - WaterstofNet)

“Er is dringend behoefte aan schaalvergroting. Er is al heel wat onderzoek gevoerd, het is nu tijd om van R&D nu naar een leefbaar commercieel aanbod voor de ondernemers te gaan. Echter, zonder financiële overheidssteun, geen energietransitie. Dat is de grote uitdaging voor de Europese markt van zero-emissie vrachtwagens, waar we nu voor staan”.

Frank De Lannoit(Co-founder - Brugge Geeft Energie)

“In Vlaanderen veroorzaakt het wegverkeer 36% uitstoot van broeikasgassen. Hoog tijd om actie te ondernemen, NU.

We staan sterk, de kennis is er, de mogelijkheden zijn er, ook de hardware en de goesting zijn er, maar we moeten ons durven smijten, want de aanwezigheid van waterstof is een maatschappelijke noodzaak. Oost-Vlaanderen en Antwerpen gingen ons voor, wij hier in West-Vlaanderen kunnen dat ook!”

Roland Maes(Bezieler - CEO's 4 Climate)

“CEO’s 4 Climate wil businesswise verduurzamen. Onze leden geven het goede voorbeeld. Om het 1e waterstof tankstation in West-Vlaanderen te realiseren is ons doel om 100 geëngageerde bedrijfsleiders samen te brengen in een convenant. Een samenwerking waarbij we een geschikte locatie kiezen op basis van de toekomstige gebruikers. Zo werken we aan een oplossing in het belang van ons klimaat, van onze maatschappij en ook van het bedrijf. “

Waarom een waterstof tankstation?

Kort samengevat…

Enkele sfeerbeelden