CEO’s 4 Climate, zet volgende stap in waterstof project met opstart van ‘Flanders Green Deal to Sustainable Mobility’

Na de infoavond rond waterstof in december, bracht CEO’s 4 Climate afgelopen donderdag 10 maart bij Vives Kortrijk opnieuw ruim 150 klimaatbewuste ondernemers samen voor een vervolgevent in het kader van de opstart van een ‘Green Deal to Sustainable Mobility’. Ze zijn zo opnieuw een stap dichter bij het eerste waterstof tankstation van Zuid-West-Vlaanderen en andere waterstof projecten die mee bijdragen aan de duurzame mobiliteit van de toekomst.

Op het programma stonden heel wat interessante sprekers zoals Louis Vercauter van CMB.TECH die dieper inging op de Dual Fuel motoren, waarbij waterstof wordt geïnjecteerd bij diesel motoren. SolencoPower en Vives lieten ook zien hoe zij met een elektrolyzer (groene) waterstof opwekken. Samen met de kennis en expertise van POM Limburg, die al een Hydrogen Society uitbouwde, kregen de aanwezigen een blik op de mogelijkheden en reeds beschikbare tools.

Voor de uitbouw van een Green Deal kon ook de Vlaamse Overheid niet ontbreken. Vanuit het Departement Omgeving werd toegelicht hoe de Green Deal en concrete acties tot stand kunnen komen. Die zijn nodig om binnen een gedragen kader, en met de nodige financiële steun, het project van CEO’s 4 Climate te kunnen waarmaken.

In de komende maanden is het de bedoeling om met de geïnteresseerde partijen die op het event aanwezig waren werk- en taak groepen uit te bouwen om de doelstellingen en concrete acties vast te leggen om te komen tot een Flanders Green Deal to Sustainable Mobility en samenwerkingsconvenant. Waterstof biedt oplossingen voor zwaar transport en zal samen met andere technologieën, zoals voertuigen met DC-motor, één van de technologieën van de toekomst zijn om een CO2-arme en duurzame mobiliteit te bekomen.