Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Wat zijn SDG’s? Dit zijn 17 doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De doelstellingen omvatten een breed aanbod aan onderwerpen, waaronder armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, gendergelijkheid, schoon water en sanitair, duurzame energie, klimaatactie, behoud van ecosystemen en bevordering van vrede en rechtvaardigheid.

Deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden opgedeeld in 3 aspecten: economie, maatschappij en biosfeer. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de huidige behoeftes en hoe we deze in de toekomst zullen vervullen zonder deze aspecten in gevaar te brengen.

Op deze pagina vatten wij alvast samen hoe wij bij CEO’s 4 Climate inzetten op deze SDG’s.

Een betere toekomst voor zowel mens als de planeet.

Economie

12 Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Op onze bedrijfssite plaatsten we zonnepanelen en een hoogspanningscabine, zo maken de bezoekers van ons laadplein gebruik van onze groene energie. Bovendien kozen we ook voor een waterdoorlatende parking. Wij staan stil bij elke keuze die we maken en bekijken hoe we dit duurzaam kunnen aanpakken.

Het gebruik van zonne-energie draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. Het optimaliseren van de energievoorziening door middel van een hoogspanningscabine kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van energiebronnen en het verminderen van energieverspilling.

Bovendien werken we met onze dochteronderneming Shop 4 Climate ook aan een duurzaam consumptiepatroon. Dit is een e(co)-shop die duurzame producten en cadeaupakketten aanbiedt. Hierbij proberen we de afvalproductie aanzienlijk te beperken en bedrijven te motiveren om voor duurzame alternatieven te kiezen.

10 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

8 Waardig werk en economische groei

  • Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
    In samenwerking met Go Forest werken we mee aan het herbebossingsprogramma en ondersteunen we tegelijkertijd de bevolking in de complexe sociale situatie van Congo.
  • In samenwerking met Go Ocean werken we mee aan het koraalrifherstelproject in Indonesië, daar dragen we tegelijkertijd ook bij aan de economische groei en de creatie van jobs in Indonesië.

9 Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
We richten een consortium op en gaan op zoek naar gronden die we kunnen voorzien van laadinfrastructuur. Het doel is om belangrijke knooppunten met elkaar te verbinden om zo de rijervaring van elektrische voertuigen te optimaliseren. Wilt u hieraan meewerken? Neem contact op met onze accountmanager Danny.

Maatschappij

7 Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Met ons project ‘Stroom van Eigen Kweek 2.3’ staan wij in voor de transformatie van u als energieafnemer naar u als energie-coproducent. Als centraal aanspreekpunt staan wij garant voor uw energie-ontzorging. Interesse om deel te nemen? Ontdek hier alle info.

Wij geven uiteraard het goede voorbeeld door zelf zonnepanelen te plaatsen.

1 Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Om armoede tegen te gaan creëren we samen met GoForest banen. Door bomen te planten in derdewereldland Congo bieden we werkgelegenheid aan mensen uit kwetsbare gemeenschappen. Bijna 80 procent van het budget van deze ngo wordt besteed aan het welzijn van haar personeel: lonen uitbetalen, maaltijden aanbieden en lokale jongeren ondersteunen door hun opleiding te financieren. Daarnaast zorgt de organisatie ook voor broodnodige accommodaties.

Daarnaast is onze CEO Roland is ook peetouder van 2 kindjes in Santa Cruz via de organisatie Niño Feliz. Als peetouder schenkt hij hen materiaal om goed te kunnen studeren en huiswerk- en studiebegeleiding. Daar bovenop is er ook psychosociale begeleiding en medische steun voor het volledige gezin. Zo helpt hij mee om deze kinderen kansen te bieden die ze anders nooit zouden krijgen en helpt hij de kloof tussen arm en rijk te overbruggen.

16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenleving met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justistie voor iedereen en bouw op alle nieveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

11 Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

4 Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Bij de oprichting van CEO’s 4 Climate tekende onze CEO een strategische samenwerkingsovereenkomst met Plan International Belgi ë, de kinderrechtenorganisatie die wereldwijd ijvert om 100 miljoen meisjes de kans te bieden naar school te gaan en een opleiding te volgen. Hoe meer meisjes wereldwijd deze kans krijgen, hoe groter de talentpool zal zijn om bijvoorbeeld in het bedrijfsleven permanent beslissingen te nemen die goed zijn voor mens én planeet en die tegelijk oog hebben voor welvaart, welzijn en welbevinden.

Onze CEO Roland is ook peetouder van 2 kindjes in Santa Cruz via de organisatie Niño Feliz. Als peetouder schenkt hij hen materiaal om goed te kunnen studeren en huiswerk- en studiebegeleiding. Daar bovenop is er ook psychosociale begeleiding en medische steun voor het volledige gezin. Zo helpt hij mee om deze kinderen kansen te bieden die ze anders nooit zouden krijgen.

5 Genderongelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Bij de oprichting van CEO’s 4 Climate tekende onze CEO een strategische samenwerkingsovereenkomst met Plan International België, de kinderrechtenorganisatie die wereldwijd ijvert om 100 miljoen meisjes de kans te bieden naar school te gaan en een opleiding te volgen. Hoe meer meisjes wereldwijd deze kans krijgen, hoe groter de talentpool zal zijn om bijvoorbeeld in het bedrijfsleven permanent beslissingen te nemen die goed zijn voor mens én planeet en die tegelijk oog hebben voor welvaart, welzijn en welbevinden.

3 Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Onze dochteronderneming Care by CEO’s 4 Climate ontwikkelde de ‘CRM Fog’, een desinfectie vernevelaar die alle microben in de lucht en op het oppervlak doodt. Hiermee willen ze bedrijven en hun medewerkers ontzorgen op vlak van gezondheidspreventie.

Om welzijn op het werk te promoten introduceerden we een stress & burn-out coach op onze werkvloer. Onze werknemers kunnen bij haar terecht met conflicten, frustraties en alles wat te maken heeft met HR of welzijn. Zo proberen we onze arbeidscapaciteiten zo optimaal mogelijk te benutten, zonder mensen hierbij uit te putten. In de toekomst zullen we ook enkele van haar tips met ons netwerk delen om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun duurzaam personeelsbeleid.

2 Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Samen met GoForest planten we bomen in de Democratische Republiek Congo. Deze ngo promoot hierbij duurzame landbouw en besteedt ook aandacht aan het personeel door bv. maaltijden en loon te voorzien. Op deze manier creëren we voedselzekerheid bij de deelnemers van dit project.

Biosfeer

15 Leven op land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit halt toe.

In de Democratische Republiek Congo werken we samen met Go Forest aan een geïntegreerd project rond herbebossing en duurzame ontwikkeling.

14 Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.

In samenwerking met Go Ocean dragen wij bij aan een koraalrifherstelproject. In samenwerking met plaatselijke gemeenschappen proberen we zo beschadigde koraalriffen te herstellen, zodat ze gezonde, duurzame ecosystemen kunnen handhaven. Gezonde riffen ondersteunen de biodiversiteit van oceanen, beschermen de kustlijnen en bieden belangrijke economische, sociale, recreatieve en culturele voordelen.

6 Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Op de parking van onze bedrijfssite vervingen we de traditionele asfalt door een waterdoorlatende variant. Dit zorgt ervoor dat regenwater door de verharding heen kan sijpelen, waardoor het water kan infiltreren in de bodem. Dit kan helpen bij het verminderen van wateroverlast en overstromingen. Bovendien bouwden we ook een sanitair blok dat openbaar toegankelijk is.

13 Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Aan onze naam ‘CEO’s 4 Climate’ is het overduidelijk dat wij ons ten volle inzetten voor het klimaat en een duurzame maatschappij. Via onze Climate Cafés willen we andere ondernemers informeren over de problematiek en begeleiden in oplossingen.
Concrete acties die we nemen om de impact te bestrijden:

  • In de Democratische Republiek Congo werken we samen met Go Forest aan een geïntegreerd project rond herbebossing en duurzame ontwikkeling.
  • In samenwerking met Go Ocean werken we mee aan het koraalrifherstelproject in Indonesië, daar dragen we tegelijkertijd ook bij aan de economische groei en de creatie van jobs in Indonesië.

Laat je inspireren