Bijdragen aan de SDG’s is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is een werk van lange adem om dit zo optimaal mogelijk te implementeren in je onderneming. We vinden het dan ook belangrijk dat iedereen goed begrijpt vanwaar de huidige 17 SDG’s komen, om zo de implementatie van die SDG’s in de bedrijfsstrategie te vereenvoudigen.  

De transitie van 3 P’s naar 5 P’s  

De termen People, Planet en Profit zijn welbekend als het om duurzaam ondernemen gaat. Het tripple P businessmodel of Triple Bottom Line, komt oorspronkelijk vanuit het boekCannibals with Forks: the triple bottom line of 21st century business’ geschreven door John Elkington. De drie even grote cirkels van gelijke omvang overlappen elkaar en in de doorsnede bevindt zich de duurzame ruimte.  

Echter is deze visualisatie niet wat John Elkington wou aantonen met het tripple P businessmodel. “…But the TBL wasn’t designed to be just an accounting tool. It was supposed to provoke deeper thinking about capitalism and its future. But many early adopters understood the concept as a balancing act, adopting a trade-off mentality… Critically, too, TBL’s stated goal from the outset was system change — pushing toward the transformation of capitalism… Indeed, (TBL and) other sustainability frameworks will not be enough, as long as they lack the suitable pace and scale — the necessary radical intent — needed to stop us all overshooting our planetary boundaries.” Schreef hij in het artikel25 years Ago I Coined the Phrase Triple Bottom Line. Here’s Why It’s Time to Rethink It.”  

Dit zorgde al voor de veranderende visual bij de Triple Bottom Line. Sindsdien worden de 3 P’s in drie concentrische cirkels binnen elkaar geplaatst. Deze voorstelling visualiseert dat de draagkracht van ecosystemen, individuen en samenleving gelimiteerd is. 

Deze aanpassing aan dit model was nog niet genoeg. Uit de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ van de Verenigde Naties uit 2017 bleek al snel dat de klemtoon ook moet gelegd worden op een vierde P: Partnership, als noodzakelijke voorwaarde om te werken aan duurzaamheid.

Diezelfde ‘Agenda 2023’ benoemt nog een 5e noodzakelijke voorwaarde voor een ontwikkeling om duurzaam te zijn: Peace. Peacemaking, peacekeeping en peace building liggen aan de basis van de missie van de Verenigde Naties en werd daarom als 5e P toegevoegd aan dit voor duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen. Dit zorgde voor volgende grafische voorstelling van de 5 P’s.

Opvallend is ook dat voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd de P van Profit aangepast naar de Prosperity (welvaart). Om zo naast de economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Millenniumdoelstellingen

SDG’s zijn geen vernieuwend concept dat recent gelanceerd werd. Deze vloeien voort vanuit de Milleniumdoelstellingen die in 2000 werden gesteld. ‘Deze Milleniumdoelstellingen, ookwel MDG’s genaamd, zijn 8 doelstellingen vormen de blauwdruk waarmee alle landen van de wereld en alle toonaangevende ontwikkelingsinstellingen ter wereld hebben ingestemd. Zij hebben geleid tot ongekende inspanning om tegemoet te komen aan de behoeften van de armsten in de wereld, dit met de streefdatum van 2015.’ (Bron: https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml)

Als we deze 8 doelstellingen nu bekijken kunnen we besluiten dat deze te generalistisch werden opgesteld en daardoor ook moeilijker te meten zijn. Tot dit besluit kwamen de Verenigde Naties ook. Daardoor werden in 2015 de Sustainable Development Goals vooropgesteld als duurzame ontwikkelingsagenda om tegen 2030 te behalen. Een belangrijke switch die we maakten in deze duurzaamheidsdoelstellingen is het verleggen van de focus van negatieve impact te beperken naar effectief beter te gaan doen en een impact te gaan maken.

De 17 SDG’s die we vandaag de dag kennen kunnen we ook duidelijker kaderen in het concept van de 5 P’s. Deze visuele voorstelling van de 17 SDG’s samen met de 5 P’s schetsen een duidelijker beeld over de SDG’s en hoe deze bijdragen aan duurzame ontwikkeling.