Climate Café 30 juni 2022

Hoe CO2 reduceren in de transport?

Op donderdag 30 juni komen we opnieuw samen in de W-Box (Waregem Expo) tijdens een Climate Café over de verderzetting van het waterstof- en EV-project. Concreet bekijken we deze keer hoe we CO2 kunnen reduceren in de transport.

Schrijf u hier in voor het volgende Climate Cafe!

Vragen? U kan ons altijd bereiken via info@ceos4climate.be

of +32 (0)56 36 14 97

Inschrijven

Inschrijving gesloten.

Programma

18u

Verwelkoming

18u30

Start van ons programma:

Frank De Lannoit | Brugge Geeft Energie | ​EV & H2 huidige cases en oplossingen

Geert Groeninckx | Mercedes België | EV & H2 voertuigen

Jackij Aers | Project AERS | Tankstation van de toekomst

Roland Maes Hydro by CEO’s 4 Climate | Toelichting omtrent diensten C4C zoals inkoop/leasing voertuigen, H2-laadstation, consultancy

Q&A

20u

Netwerkmoment

Het traject

7 dec ’21

Infoavond waterstof

Op dinsdag 7 december 2021 vond in de W-Box in Waregem de infoavond plaats over waterstof als brandstof en het waterstof convenant. Tijdens dit event kwamen experts aan het woord over wat waterstof is en welke oplossingen het biedt voor de mobiliteit van de toekomst. Het ideale opstapje om ook de plannen van CEO’s 4 Climate voor de opstart van een convenant voor het 1e waterstof tankstation in Zuid-West-Vlaanderen.

Herbeleef het event

15 dec ’21

Indienen aanvraag ETF

Om het convenant en de exploitatie van waterstof tankstations in Vlaanderen mogelijk te maken doen we beroep op Europese financiële steun uit het Europees Transitie Fonds. Deze subsidie voorziet vanuit de Europese Green Deal budgetten voor specifieke projecten met betrekking tot duurzame projecten in verschillende domeinen zoals ook groene energie en duurzame mobiliteit oa. via waterstof.

10 mrt ’22

Opstart Flanders Green Deel to Sustainable Mobility

Na de algemene infoavond gaan we nu concreet aan de slag met het uitwerken van de volgende stappen en het uitschrijven van een Green Deal en een samenwerkingsverband: Flanders Green Deal to Sustainable Mobility. Samen met investeerders, leveranciers, potentiële gebruikers en andere partners wordt dieper ingegaan op de verwachtingen, de invulling van ieders engagement en het plan van aanpak. Tijdens dit event wordt ook het praktische luik aangehaald met een demo van de electrolyzer op de site van Vives Hogeschool.

Herbeleef het event

april 2022

Opstart werk- en stuurgroepen

Het opstarten van de werk- en stuurgroepen waarin de doelstellingen omgezet worden in acties en input verkregen wordt vanuit de diverse meewerkende partijen.

30 juni 2022

Hoe CO2 reduceren in de transport?

Vervolg evenementen op donderdag 30 juni in de W-Box (Waregem Expo).

september 2022

Ondertekenen convenant

2023

Realisatie eerste tankstation

Verwachte opening en in gebruik name. Samen met verschillende partners wordt de exploitatie mogelijk gemaakt van het eerste waterstof tankstation in Zuid-West-Vlaanderen.