Het relatief jonge CEO’s 4 Climate (C4C) verenigt meer dan 300 klimaatbewuste ondernemers in een organisatie die gelijkgestemden wil informeren, inspireren en verbinden. Op hun professionele parcours zijn deze mensen gewoon om leiding te geven en in deze klimatologische context aarzelen ze niet om de leiding te nemen. Auteur: Frank Van Hoof - KMO Insider

Waarheid, durven en doen

Roland Maes van CRM-Group oordeelde een drietal jaar geleden dat de tijd (over)rijp was om de keiharde klimatologische waarheid onder ogen te zien. Zoals het een ware ondernemer betaamt, zag hij niet alleen een prangend probleem, maar geloofde hij ook heilig in een oplossing én opportuniteiten voor ondernemers. Die ondernemers wilde hij samenbrengen in een netwerk waar het knettert van de -bij voorkeur groene- energie: in 2019 hield hij CEO’s 4 Climate in Waregem boven de doopvont.

Anno 2022 heeft CEO’s 4 Climate zijn regionale reputatie geruild voor nationale naamsbekendheid en dekking én ambieert de organisatie ‘grensoverschrijdend’ gedachtegoed.  En zoals het de ondernemende origine van de inmiddels 300 leden betaamt, blijft het niet bij gedachten: met een hoog hands-ongehalte neemt CEO’s 4 Climate de klimatologische koe bij de hoorns. Marketingverantwoordelijke Lisa-Marie blikt terug op recente realisaties van CEO’s 4 Climate en geeft een inkijk in de prestigieuze plannen die op tafel liggen.

Doen-denkers in plaats van doemdenkers

Het feit dat Lisa-Marie het gesprek voor haar rekening neemt, kan je als exemplarisch beschouwen: Roland Maes zelf en de andere ondernemers steken liever tijd in daad dan in praat. Die daadkrachtige dynamiek is de motor van CEO’s 4 Climate.
“CEO’s 4 Climate is een netwerk van klimaatbewuste ondernemers. Evenementen domineren de kalender van de organisatie, maar van bij de start steken we ook de handen uit de mouwen om aan een toekomstgerichte transitie te bouwen. Bij de aftrap waren informeren, inspireren en verbinden de doelstellingen, maar daar is met ‘veranderen’ een vierde én prominente pijler bijgekomen: we willen niet alleen analyseren, maar ook kanaliseren door daadwerkelijk dingen te doen.

Op korte tijd hebben we heel veel inpandige expertise opgebouwd. Die zit uiteraard in de eerste plaats bij onze leden, die allemaal autoriteiten zijn op hun domein. Die heel diverse dynamiek komt samen in een netwerk met een sterke bottom-upbeweging: de invulling van de agenda gebeurt grotendeels op basis van vragen van de leden. In de schoot van die events ontstaan projecten om die nijpende noden in concrete cases te counteren. Die worden gestroomlijnd door de kleine maar passionele ploeg op de loonlijst van de vzw, die zijn energieke expertise inzet om de leden van de organisatie te verbinden én afdoende antwoorden op hun vragen te vinden. Die vragen gaan in de eerste plaats over energie en mobiliteit en zelfs concreter over een combinatie van die twee. Recent hebben we een eerste project afgerond rond e-infrastructuur, waarbij we voor geïnteresseerden de aankoop van laadpalen met subsidieregeling faciliteerden. Dat laatste mag je letterlijk nemen: we hebben het hen heel wat makkelijker gemaakt door het complexe kluwen van de subsidieaanvraag voor onze rekening te nemen. Aan het einde van de rit hebben we een structureel steentje bijgedragen aan de aankoop van 200 laadpalen.”

Tal van plannen in de (duurzame) pijplijn

“Het succes van die eerste echte ‘actie’ smaakt naar meer. Momenteel zijn we ‘stroom van eigen kweek 2.3’ aan het uitrollen: de volgende twee jaar willen we onze leden en andere geïnteresseerden ‘warm maken’ voor de groepsaankoop van 1 miljoen zonnepanelen.
Daarnaast blijft mobiliteit een bijzonder heet hangijzer. Met ‘truck as a service’ bieden we leden de mogelijkheid om gedurende een aantal weken gratis een e-truck te testen. Op basis van de bevindingen in die proefperiode willen we kijken welke infrastructurele innovaties nodig zijn om die vernieuwende vervoersmodus ook echt vlot ingang te laten vinden.”

Onderhandelen én handelen

“Dat toekomstgerichte traject is een prikkelend parcours dat bezaaid is met hinderpalen. Uiteraard is het belangrijk om die valkuilen te inventariseren, maar het is nog constructiever om zaken te optimaliseren, al is dat soms een werk van lange adem. Waterstof is zonder enige twijfel één van de meest attractieve alternatieven voor de toekomst, maar er zijn nog wel wat hordes te nemen. Zo zorgt het externe buizenstelsel bij waterstoftrucks ervoor dat de maximaal toegelaten afmetingen worden overschreden. Die wettelijke lengte aanpassen lijkt een eenvoudige oplossing voor een klein probleem, maar alsnog beweegt er op dat vlak letterlijk en figuurlijk niets, waardoor die piste tot staan wordt gebracht.”

Van lokaal naar internationaal: veranderingen op grote schaal

“Met dat laatste verhaal gaan we overigens écht internationaal. We beogen een soort ‘slang’ van EV- en waterstoffaciliteiten, waardoor (vracht)vervoer op alternatieve brandstof van Nederland naar Spanje zou moeten kunnen. Daarvoor zijn er zeker een dertigtal semipublieke sites nodig en wij trekken daar de kar: the time is now. We gaan onze eigen site grotendeels betonvrij en waterdoorlatend maken en maken 1500 m2 vrij voor AC-en DC-laders, waardoor trucks tot 16 ton kunnen komen laden. Op ons terrein zullen we ook faciliteiten aanbieden om het nodige aan het nuttige te koppelen: er zullen allerlei automaten komen om van de laadpauze ook een eetpauze te maken en ook rustig werken of vergaderen zal mogelijk zijn. We willen op die manier het goede voorbeeld geven en hopen dat 7 à 8 van onze leden dat voorbeeld volgen, zodat onder de vleugels van C4C alvast het Belgische deel van het traject wordt gecoverd.

Daarnaast willen we ook buitenlandse partners warm maken én werken we mee aan een grootschalig project in Zeebrugge, waar tegen het eerste kwartaal van 2024 maar liefst 55000 m2 zal klaargemaakt worden voor gelijkaardige doeleinden. We mikken ook écht op internationale projecten en wisselwerkingen. Zo is er een structurele samenwerking met Zeeland: Nederland staat mijlenver voor als het expertise op het vlak van waterstof betreft en is op dat vlak een belangrijk gidsland voor ons. In een krachtige kruisbestuiving trachten we -met succes overigens- het beste van die twee werelden te verenigen. In de toekomst willen we het aantal internationale initiatieven opdrijven.”

De maatschappelijke match met KRC Genk

Sinds dit jaar is CEO’s 4 Climate shirtsponsor van KRC Genk. Als twee topploegen structureel samenwerken zou dat wel eens tot indrukwekkende winst kunnen leiden. “De samenwerking met Genk lijkt op het eerste gezicht wat bizar, maar er zit wel degelijk een doordachte dynamiek achter. Als je op de kaart van België kijkt, zie je dat Genk en Waregem respectievelijk tegen de ooster-en de westergrens van het land aanleunen. Je kan het als een visuele vertaling beschouwen van onze intentie om het ‘speelveld’ zo breed mogelijk te maken. Het stuurt ook het beeld bij dat we een clubje van West-Vlaamse wereldvreemde idealisten zijn. Het spreekt voor zich dat we wel degelijk idealen hebben, en in die optiek is het leuk dat we met een grote naam als KRC Genk visie én structuur delen: ook Genk is een vzw die met een actieve aanpak een groenere aanpak wil afdwingen. De naamsbekendheid bij een breed en gelaagd publiek is uiteraard een mooie meerwaarde. Investeren rijmt in dit geval echt op renderen!”

Ondernemers aller landen, verenigt u

Lisa-Maries boeiende betoog loopt op zijn laatste benen. Als uitsmijter zorgt ze nog voor een wervend staartje met een oproep aan ons gezamenlijke doelpubliek.

“Bij C4C gaat ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ ook echt op: hoe groter de kwantitatieve kerngroep, hoe groter de daad-en slagkracht om kwalitatieve keuzes te maken en innovatieve initiatieven te stimuleren en te realiseren. Bij dezen dan ook een warme oproep aan alle lezers om zich te engageren en samen een duurzame toekomst te faciliteren. Als lid maak je deel uit van een actief netwerk met talrijke events en uitgebreide exposure. Hier vind je heel wat informatie en inspiratie en kan je eenvoudig lid worden!”