In de hypermoderne en bijna energieneutrale kantoortoren van het Skyline Park in Izegem kwamen donderdag 8 juli heel wat klimaatbewuste ondernemers samen voor de themasessie ‘duurzame mobiliteit’ georganiseerd door CEO’s 4 Climate.

In een paneldiscussie onder leiding van VRT-verkeersdeskundige Hajo Beeckman gaven verschillende experts uit de bedrijfswereld hun mening over de impact en mogelijkheden van het wetsontwerp inzake vergroening van de mobiliteit, toegelicht door Sander Wouters, kabinetslid van minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Tijdens de inspirerende themasessie kwamen er heel wat interessante vragen uit het publiek, bestaande uit bedrijven uit de mobiliteitssector en bedrijven die willen inzetten op hun transitie naar duurzame bedrijfsmobiliteit. Dit zorgde voor een dynamische paneldiscussie die iedereen aan het einde van de avond in zijn eigen bedrijf kon gebruiken.

Sander Wouters(Kabinetsmedewerker minister van Financiën Vincent Van Peteghem)

“Het doel van het wetsvoorstel is de overstap naar duurzame auto’s te versnellen en onze achterstand ten opzichte van andere EU-landen in te lopen. We werken toe naar een koolstofvrij (bedrijfs)wagenpark en hebben daarom enkele fiscale steunmaatregelen voor laadpaalinfrastructuur in het ontwerp opgenomen om het netwerk en de infrastructuur snel aan te passen.

Met een afbouwplan in de fiscale aftrek willen we ondernemers vandaag stimuleren om deel te nemen aan ons duurzaam en groen mobiliteitsplan dat we tegen 2030 willen en moeten realiseren (in plaats van tegen bv. 2040 zonder maatregelen). Met een versoepeling van het bestaande kader voor het mobiliteitsbudget worden duurzame mobiliteitsoplossingen bovendien steeds toegankelijker in HR-verband.”

.
.

“ALS DE AUTO VAN DE ZAAK ER IS,
MOET HET DUURZAAM/GROEN ZIJN.”

Hajo Beeckman(Verkeersexpert | VRT NWS)

“De laatste jaren verandert er veel in onze mobiliteit. Er wordt geïnvesteerd in de toekomst. Europa zet de lijnen uit met zijn Green Deal en het programma ‘Fit for 55’. Tegen 2030 moeten we 55 procent minder CO2 uitstoten en België en Vlaanderen zullen moeten volgen met hun eigen klimaatplannen. Tegelijkertijd valt op dat veel bedrijven nu al vooruitkijken en niet wachten op de overheid, maar juist het voortouw nemen. Dit is echt het begin van de evolutie naar een meer groene en duurzame mobiliteit.

Tijdens de themasessie focusten we op de elektrificatie van wagens en het wettelijk kader voor bedrijven: met het wetsontwerp over emissievrije bedrijfswagens van de federale regering gaat het inderdaad heel concreet de goede kant op. Het was dan ook bijzonder leuk om deze themasessie en dit panel in goede banen te leiden.”

Vincent Meerschaert(General manager | Traject)

“Was mobiliteit vroeger iets dat slechts incidenteel was als bedrijf, nu is het essentieel om toegevoegde waarde te bieden aan nieuwe en huidige werknemers. Denk maar aan de toenemende belangstelling voor alternatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen voor young potentials. Als bedrijf geef je niet zomaar een auto van de zaak, je gebruikt het mobiliteitsbudget efficiënt in de war on talent. We moeten flexibel en slim omgaan met een veranderende mindset.”

Steven Beck(Head of e-mobility | Optimile)

“Dit wetsvoorstel gaat verder dan alleen mobiliteit en bedrijven. Door een opschaling van laadinfrastructuur bij ondernemers te stimuleren, maken we deze nieuwe mobiliteit ook toegankelijk voor derden, en dat in eerste instantie vooral in sterk verstedelijkte gebieden. Maar ook in ons energieverbruik zal er een mentaliteitsverandering plaatsvinden naar meer energie-efficiëntie. We zullen bijvoorbeeld het energieverbruik meer monitoren en het beheer van energiestromen optimaliseren om ook kostenefficiënt te zijn. Ook prijstransparantie, energieopslag en transport zullen daarbij belangrijk zijn.”

Bert Robbens(Business developer | SiMS Mobility)

“Met SiMS Mobility willen we bedrijven ontzorgen in hun transitie daar naar een duurzaam wagenpark. Het TCO-overzicht wordt voor bedrijven belangrijker dan ooit. Met ons platform bieden we wagenparkbeheerders een instant, hapklaar overzicht van hun mobiliteitsgegevens. Meten is weten en een van de grootste uitdagingen zal zijn om bedrijven ervan te overtuigen dat een duurzame investering inderdaad ook een rendabele investering is. Als dit plan door de politieke wetgevers komt, zal het bezit van voertuigen steeds minder een issue zijn en zullen energiedistributie en autodelen het antwoord en de nieuwe gewoonte zijn.”

Mario Schraepen(CEO | LinkedCar)

“Ik ben misschien een beetje het buitenbeentje en stel enerzijds bewust de vraag of de mindshift al voldoende aanwezig is bij werknemers om met dit wetsvoorstel een juiste overstap te maken. Veel jong afgestudeerde IT’ers vragen zich immers als 1 van de eerste vragen welke auto ze tot hun beschikking zullen hebben. Anderzijds vind ik het onjuist om elektrisch rijden als “groen” te bestempelen. Het is duurzamer, dus niet groener. Denk maar aan de ontginning van zeldzame edele metalen”

Met dank aan onze sprekers

Enkele sfeerbeelden