In de ultramoderne en bijna-energie-neutrale kantoortoren van het Skyline Park in Izegem kwamen op donderdag 8 juli heel wat klimaatbewuste ondernemers samen voor de themasessie ‘duurzame mobiliteit’ georganiseerd door CEO’s 4 Climate.

In een panelgesprek onder leiding van VRT verkeersdeskundige Hajo Beeckman, gaven diverse experten uit het bedrijfsleven hun opinie omtrent de impact en de opportuniteiten van het wetsontwerp voor mobiliteitsvergroening, toegelicht door Sander Wouters, kabinetsmedewerker van minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Doorheen de inspirerende themasessie kwamen vanuit het publiek, bestaande uit bedrijven in de mobiliteitssector en bedrijven die willen inzetten op hun transitie naar een duurzame bedrijfsmobiliteit, heel wat interessante vragen. Dit zorgde voor een dynamisch panelgesprek waarmee iedereen op het eind van de avond zelf verder mee aan de slag kan bij zijn of haar bedrijf.

Sander Wouters(Kabinetsmedewerker minister van Financiën Vincent Van Peteghem)

“Het doel van het wetsontwerp is om de overschakeling naar duurzame wagens te versnellen en onze achterstand t.o.v. de andere EU-landen in te halen. We werken naar een koolstofemissievrij (bedrijfs)wagenpark en hebben daarom ook enkele fiscale ondersteuningen voor laadpaalinfrastructuur meegenomen in het ontwerp, om zo het netwerk en de infrastructuur snel te kunnen aanpassen.

Met een afbouwplan in de fiscale aftrekbaarheid willen we ondernemers vandaag aanmoedigen om mee te werken aan ons duurzaam en groen mobiliteitsplan dat we tegen 2030 willen en moeten halen (ipv tegen bv. 2040 zonder maatregelen). Met een versoepeling van het bestaand kader voor het mobiliteitsbudget zullen bovendien duurzame mobiliteitsoplossingen steeds toegankelijker worden in een HR-context.”

.
.

“ALS DE BEDRIJFSWAGEN ER IS,

MOET HIJ DUURZAAM/GROEN ZIJN.”

Hajo Beeckman(Verkeersexpert | VRT NWS)

“De laatste jaren verandert er heel wat in onze mobiliteit. Er wordt geïnvesteerd in de toekomst. Europa zet met haar Green Deal en het programma ‘Fit for 55’ de lijnen uit. Tegen 2030 moeten we 55 procent minder CO2 uitstoten, en België en Vlaanderen zullen moeten volgen met eigen klimaatplannen. Tegelijk is het opvallend dat veel ondernemingen al vooruit kijken en niet wachten op de overheid, integendeel, ze nemen het voortouw. Dit is echt de start van de evolutie naar een meer groene en duurzame mobiliteit.

Tijdens de themasessie focusten we op de elektrificatie van wagens en het wettelijk kader voor bedrijven: met het wetsontwerp over de emissievrije bedrijfsvoertuigen van de federale overheid wordt wel degelijk een en ander heel concreet in beweging gezet. Het was dan ook bijzonder fijn om deze themasessie en panel in goede banen te leiden.”

Vincent Meerschaert(General manager | Traject)

“Waar mobiliteit vroeger iets was waar je als bedrijf maar bijkomstig mee bezig was, is het nu essentieel om een meerwaarde te bieden voor nieuwe en huidige medewerkers. Denk bijvoorbeeld maar aan de toenemende belangstelling voor alternatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen voor young potentials. Als bedrijf geef je niet zomaar een bedrijfswagen, je zet het mobiliteitsbudget efficiënt in bij de war on talent. We moeten flexibel zijn en slim omgaan met een wijzigende mindset.”

Steven Beck(Head of e-mobility | Optimile)

“Dit wetsvoorstel gaat verder dan enkel mobiliteit en bedrijven. Met een opschaling van laadinfrastructuur bij ondernemers te stimuleren, maken we deze nieuwe mobiliteit ook toegankelijk voor derden, en dit in eerste instantie vooral in sterk verstedelijkte gebieden. Maar ook in ons energieverbruik zal een mindset shift plaatsvinden naar meer energie-efficiëntie . Zo zullen we meer het energieverbruik gaan monitoren en het beheer van energiestromen optimaliseren om ook kosten efficiënt te werken. Prijstransparantie, energieopslag en -transport zullen daarbij ook belangrijk zijn.”

Bert Robbens(Business developer | SiMS Mobility)

“Met SiMS Mobility willen we bedrijven ontzorgen in hun transitie daar een duurzame vloot. Het TCO-overzicht wordt voor bedrijven belangrijker dan ooit. Met ons platform bieden we fleet managers onmiddellijk een hapklaar overzicht van hun mobiliteitsdata. Meten is weten en een van de grootste uitdagingen zal zijn om bedrijven ervan te overtuigen dat een duurzame investering wel degelijk ook een rendabele investering is. Met dit plan dat politieke legislaturen overschrijdt zal vehicule ownership steeds minder aan de orde zijn en krijgen we energiedistributie en deelgebruik van wagens als antwoord en nieuwe gewoonte.”

Mario Schraepen(CEO | LinkedCar)

“Ik ben misschien wat de vreemde eend in de bijt en stel enerzijds bewust de vraag of de mindshift al voldoende aanwezig is bij werknemers om met dit wetsvoorstel een correcte transitie door te voeren. Heel veel jonge IT afgestudeerden stellen als 1 van de eerste vragen immers welke wagen ze ter beschikking krijgen. Anderzijds vind ik het verkeerd om het elektrisch rijden als “groen” te bestempelen. Het is meer duurzaam, daarom niet meer groen. Denk maar de ontginning van zeldzame edele metalen”

Met dank aan onze sprekers

Enkele sfeerbeelden