Privacy Beleid

Hoe komen persoonlijke gegevens in ons bezit?

Uw persoonlijke (professionele) gegevens komen in het bezit van CEO’s 4 Climate via een online beveiligd contactformulier, het registreren voor een overeenkomst of event, bij het gebruik van onze website (IP) of omdat u in het verleden interesse toonde in onze firma of onze activiteiten (hetzij rechtstreeks of via één van onze partners).

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden ze verwerkt en worden ze gebruikt?

Alleen gekwalificeerd personeel van CEO’s 4 Climate en Ads&Data hebben toegang tot deze gegevens. In principe krijgen derden geen directe toegang tot deze gegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor samenwerking met externe partners.

CEO’s 4 Climate heeft het recht om toegang te verlenen tot bepaalde overheidsinstellingen (direct of indirect) met de nodige legitimiteit. CEO’s 4 Climate geeft bijvoorbeeld politiediensten toegang tot de gegevens voor hun juridische missie om misdaden te onderzoeken en te vervolgen. CEO’s 4 Climate kan deze gegevens doorgeven aan overheidsinstanties om een ​​geschil te beslechten.

De verwerking vindt uitsluitend plaats in functie van de diensten aangeboden door CEO’s 4 Climate.

CEO’s 4 Climate verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Uw persoonlijke gegevens, verkregen documenten, etc. worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij wij uw toestemming hebben. Uw gegevens worden niet door derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

E-mailadressen worden ook gebruikt om u via nieuwsbrieven te voorzien van belangrijke nieuwsupdates over uw product of service of onze werking. U kunt zich ook afmelden voor deze nieuwsbrief via een afmeldoptie onderaan de nieuwsbrieven.

Ze worden ook gebruikt voor facturerings- of boekhoudkundige doeleinden of om met u te kunnen communiceren.

Welke informatie wordt bewaard?

CEO’s 4 Climate verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en kantoorinformatie) die nodig zijn voor de ontwikkeling van de software en aanverwante diensten. Er worden geen gevoelige gegevens gevraagd of bijgehouden (zoals religieuze overtuigingen, politieke opinie, medische gegevens, enz.).

Ads & Data is een reclameregie, opgericht door Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus Skynet en Pebble Media. Het verkoopt en beheert reclameruimte op de websites en applicaties van partners binnen haar netwerk. Lees meer in het privacybeleid van Ads&Data:  https://www.adsanddata.be/privacy-policy/

Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, functie, werkgever en e-mailadres worden gedeeld met Vlerick voor marketingdoeleinden in functie van het Climate Café.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij ons wordt gevraagd om al uw gegevens te verwijderen (u heeft het recht om te worden vergeten), bijvoorbeeld wanneer u niet langer klant van CEO’s 4 Climate wenst te zijn en de samenwerking wilt stoppen.

Hoe kunnen onjuiste gegevens worden gecorrigeerd?

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om verbeteringen aan uw gegevens te laten aanbrengen als deze onjuist zijn. Deze kunnen op elk moment worden aangevraagd bij CEO’s 4 Climate. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de toegang tot de geregistreerde persoonlijke gegevens op elk moment worden aangevraagd. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kunt u daarom op elk moment worden gevraagd om te worden verwijderd uit de verwerking die we hebben geïnstalleerd. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar ons e-mailadres met duidelijke vermelding van naam en e-mailadres om de verwijdering te verkrijgen. Bij het ophalen van de gegevens wordt altijd de identiteit van de persoon gecontroleerd, zodat gegevens niet zomaar aan iemand worden doorgegeven.

Daarom moet u CEO’s 4 Climate onverwijld op de hoogte houden van elke wijziging van naam of naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer.

Cookies

We maken gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en mobiele apparaten worden opgeslagen wanneer u een website of webshop gebruikt. Dit kunnen essentiële cookies zijn die nodig zijn om onze website te laten functioneren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden met behulp van de help-functie van uw browser.

Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden op de website van CEO’s 4 Climate, www.ceos4climate.eu.

Aangezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacygedeelte van deze site worden aangepast; het is op elk moment beschikbaar op de site voor overleg.