Oplossen van klimaatverandering is economische noodzaak en morele plicht

CEO’s 4 Climate trekt de kar om zoveel mogelijk ondernemers bewust te maken en mee te krijgen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Gelukkig stellen we vast dat steeds meer bedrijfsleiders gaandeweg zijn gaan inzien dat een oplossing vinden voor de klimaatproblematiek zowel een economische als een morele noodzaak is. En dat het doel van het bedrijfsleven niet alleen mag zijn om geld te verdienen, maar ook om de instellingen te ondersteunen die ons in staat stellen om een duurzame wereld op te bouwen. Want als de planeet helemaal teloorgaat is er natuurlijk helemaal geen economie meer mogelijk.

Het volstaat om naar de recente geschiedenis te kijken om te beseffen dat bedrijven die niet in staat zijn om snel en flexibel om te springen met veranderingen het op zijn zachtst gezegd zeer moeilijk krijgen om het hoofd boven water te houden. Bedrijven die de trein van de digitale transformatie misten of niet door hadden hoe snel die transformatie ging, zoals Kodak en Nokia, hebben de grootste moeite gehad om zich staande te houden. Ook de trein van de duurzame transformatie mogen ondernemingen volgens ons nu niet missen.

Het is één van de redenen waarom CEO’s 4 Climate alle bedrijfsleiders ervan bewust probeert te maken dat er een enorme verandering aan de gang is. Als ze daar geen rekening mee houden zagen ze zelf de takken weg waarop ze zitten. De klimaatverandering is nog een stuk ingrijpender dan de overstap van de analoge naar de digitale wereld. Daarom moeten ondernemers met hun bedrijven volgens ons de realiteit van de klimaatverandering omarmen. Investeren in koolstofvrije oplossingen is niet alleen nodig om de innovatie te stimuleren die we nodig hebben, maar het vergroot ook de kansen op een ander soort beleid, dat een context creëert waarin bedrijven van die investeringen de vruchten kunnen plukken.
Geleidelijk aan geraakt gelukkig iedereen ervan overtuigd dat er ook geld valt te verdienen met een efficiënte aanpak van de klimaatverandering. Tot een paar jaar geleden vond men dit nog een idee van wereldvreemde dromers. Met CEO’s 4 Climate maken we echter duidelijk dat ook het financiële plaatje er voor bedrijven een stuk mooier kan uitzien als ze meer aandacht besteden aan thema’s zoals energiekosten en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De Amerikaanse supermarktketen Walmart bespaarde bijvoorbeeld meer dan een miljard dollar per jaar door zijn vrachtwagenvloot in een nieuw jasje te steken. Dichter bij huis spaarde Colruyt 90 ton papier met de invoering van e-etiketten. En de inspanningen die Unilever levert, onder andere met purpose driven merken als Dove, hebben het bedrijf tot één van meest gewilde werkgevers ter wereld gemaakt. Via een bedrijfsvoering die aandacht heeft voor het klimaat is het dus ook mogelijk om de beste talenten aan te trekken.

Bedrijfseconomisch is ten strijde trekken tegen de opwarming van het klimaat dan ook een goede zaak. Tegelijk ligt hierin voor ondernemers volgens CEO’s 4 Climate ook een morele plicht, die op zijn beurt een heel positieve impact kan hebben. Door een gemeenschappelijk gevoel te creëren rond de noodzaak om ter wille van onze kinderen en kleinkinderen bij te dragen aan een betere wereld, ontstaat er een gedeelde missie en zijn medewerkers bereid om een extra duit in het zakje te doen en bij te dragen tot het algemeen belang.

Bij CEO’s 4 Climate zijn we er ons van bewust dat ondernemers, zeker in deze coronatijden, onder grote druk staan om hun bedrijf in stand te houden en dat dit kan leiden tot beslissingen die op korte termijn misschien nodig zijn. Want wie op korte termijn niet overleeft kan op lange termijn geen impact meer hebben. Tegelijk willen wij alles in het werk stellen om hen ervan te overtuigen dat ze ook in hun professionele leven moeten proberen om alle beslissingen af te wegen aan de vraag of die een positieve impact zullen hebben op het milieu en het klimaat.

Wij zijn er immers van overtuigd dat er naast sterke economische argumenten voor de aanpak van de klimaatverandering ook een sterk moreel argument is om voor onze kinderen en kleinkinderen van de wereld een betere plek te maken. En omdat we dat samen beter kunnen dan alleen wil www.ceos4climate.eu de picknickplaats zijn waar iedereen die begaan is met het klimaat kan samenkomen om ideeën en informatie uit te wisselen en om de richtingaanwijzers te zien naar de transitie voor een betere wereld.

 

G. Degrande