We richtten een onafhankelijke adviesraad op die los staat van eender welk financieel belang. Deze raad bestaat uit wetenschappers, ethici en technologievorsers. Zij bekijken de ecologische voetafdruk van de aanbevelingen, zien toe op de impact ervan en beoordelen de haalbaarheid.

Credibiliteit is dé hoeksteen van onze aanbevelingen.

Daarom verbannen we alle favoritisme uit onze werking. Met andere woorden: ook de bedrijven die lid zijn van de community moeten beantwoorden aan de strikte voorwaarden van de onafhankelijke adviesraad.

WIE?

De adviesraad is samengesteld uit een college van wetenschappers, ethici en technologievorsers, met onder meer Prof. Dr. Ignaas Devisch (Philosophy of Medicine & Ethics).

INVULLING?

De invulling hiervan wordt vastgelegd per thema en kan onderling enigszins variëren.

THEMA"S?

De thema’s zijn: mobiliteit, energie, water, gezondheid, circulaire economie, ... (niet-limitatief).