Bij CEO’s 4 Climate beseffen we heel goed dat we in de strijd tegen de klimaatverandering iedereen nodig hebben.

Dat betekent niet alleen CEO’s van kleine en grote bedrijven, maar ook iedereen die verantwoordelijkheid draagt en beslissingen neemt in overheidsdiensten. Om daadwerkelijk iets te doen aan de klimaatproblematiek is ook stadsvernieuwing een belangrijke pijler. Daarom kijken we graag naar steden die op dat vlak het voortouw nemen. In een recente studie is Genève genoemd als een van de beste steden om te wonen voor “digitale nomaden”. De Zwitserse stad zet dan ook fors in op vernieuwing die volop rekening houdt met de klimaatuitdagingen. Met de vernieuwing van de industriewijk La Praille gaat het stadsbestuur nu de uitdaging aan om “de stad van de 21ste eeuw te maken”, die volop antwoorden biedt op de opwarming van de aarde. Royaal bemeten publieke ruimte, veel groen, parken en water staan daarbij centraal. De voetganger en de fietser krijgen voorrang op de auto, en door het uitgraven van de gedempte waterlopen zullen de Drize en de Aire opnieuw door de stad stromen.  De ontsluiting van die rivieren kadert in Genève in een echt  stedenbouwkundig project dat niet alleen prettig is voor de bewoners, maar ook voor een beter leefmilieu zorgt. Door de auto zoveel mogelijk uit de stad te bannen zal de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. De hele heraanleg van de wijk betekent ook dat een aantal ondernemingen er niet langer hun kantoren zullen kunnen hebben, maar het stadsbestuur werkt met die ondernemingen samen om de beste oplossingen voor hen te vinden. Genève wil net als Zürich en Kopenhagen het goede voorbeeld geven  op het vlak van stadsvernieuwing met toekomstvisie. Langetermijndenken is daarbij belangrijk. Kopenhagen legt bijvoorbeeld een metrolijn aan naar nog te ontwikkelen wijken. Dat is een toekomstgerichte aanpak die blijk geeft van een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling. Geen wonder dat 65% van de verplaatsingen in de Deense hoofdstad per fiets gebeuren. De langetermijnvisie die nodig is om stadsvernieuwing grondig en degelijk aan te pakken is ook in Genève manifest aanwezig. Dat blijkt ook uit de aanleg van zeer grote groenzones. Maar het toekomstdenken gaat er nog veel verder dan dat. Genève zet bijvoorbeeld ook acties op om jonge buitenlanders, die knappe koppen zijn, te overtuigen om in Genève te komen wonen om daar hun carrière te ontwikkelen. Hoe meer kennis aanwezig is in een stad, hoe meer kansen er immers zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen concreet gestalte te geven.

Meer info : www.geneve.ch