Op donderdag 16 maart 2023 vond in de Corda Campus ons Climate Café plaats over mobiliteit & fiscaliteit. Tijdens dit event kwamen enkele experts aan het woord, we zetten even voor jou op een rijtje wat er allemaal gezegd werd.

Bart Van Der Pluym(50five Group by Engie)

We zijn er nog niet, dat is duidelijk. Bart wil met 50five Group een inhaalbeweging doen om voldoende infrastructuur te voorzien om deze nieuwe mobiliteitsbiotoop te laten werken maar daar is een shift in gedrag voor nodig van privé naar publiek laden.

Stef Willems(VIAS)

Stef ging dieper in op de impact van de transitie naar elektrische voertuigen. Hierin werd duidelijk dat hybride wagens not the way to go zijn maar als je echt iets voor het klimaat wil doen dat je voor een elektrische wagen moet kiezen. Het aandeel elektrische auto’s zijn de laatste tijd dan ook gestegen maar dit zijn voorlopig quasi uitsluitend bedrijfswagens.

.

De positieve impact van hybride wagens is een pak lager dan verwacht, volledig elektrisch is the way to go

.

Jonas Broekaert(Be United)

Jonas gaf een interactieve sessie over slimme laadoplossingen. Hierbij ging het voornamelijk over de gedragswijziging die nodig is bij het laden waarbij je je manier van laden moet aanpassen aan de functionaliteiten van je route.

Helena De Bruycker(Traject)

Helena trok het onderwerp open en had het over bredere mobiliteitsoplossingen dan de wagen. Zij stelde het mobiliteitsbudget voor waarbij je een bedrijfswagen omruilt tegen bv. een bijdrage aan huisvestingskosten, een abonnement voor openbaar vervoer of deelwagen of kilometervergoeding te voet/ met de fiets/ step… Dit is een interessant financieel voordeel om aan werknemers te bieden.

Enkele sfeerbeelden