Op donderdag 25 mei 2023 vond in de Zebrastraat in Gent het Climate Café over de mobiliteit & fiscaliteit plaats. Hier kan u terecht voor een beknopte samenvatting van de hoogtepunten van het event. 

Sander Hereijgers(Pluginvest)

Sander stak van wal met de algemene info over de elektrificatie van het wagenpark. Hij gaf meer informatie over: hoe een EV opladen, waar laden, hoe publiek laden werkt én lichtte het wettelijk kader samen met de fiscale voordelen voor bedrijven toe.

Stef Willems(VIAS)

Stef lichtte de impact van de transitie naar elektrische voertuigen toe. Dit deed hij aan de hand van onder andere de benchmark van EV en de Total Cost of Ownership.

.

Are you ready for the switch to EV? 

.

Freya Vandaele(Traject)

Freya sprak over de fiscaliteit van het mobiliteitsbudget. Meer bepaald over de bredere mobiliteitsoplossingen dan enkel de wagen.

Enkele sfeerbeelden