Titaandioxideproducent Kronos heeft voor zijn fabriek in de Gentse haven een warmterecuperatie-installatie in gebruik genomen. Het bedrijf investeerde in coronatijd 12 miljoen euro voor de installatie.

De warmterecuperatie-installatie zet afvalwarmte die tijdens het productieproces van titaandioxide – het pigment dat aan producten wordt toegevoegd om ze witter te maken of meer glans te geven – vrijkomt om in stoom. Die stoom wordt in de fabriek opnieuw gebruikt voor het opwarmingsproces.

Op dit moment draait de installatie nog op proef, maar eenmaal ze volledig in gebruik is genomen, levert het Kronos jaarlijks een besparing van 2.7 miljoen Nm³ aardgas op. Dat komt overeen met het verbruik van 2.000 gezinnen.

Daarnaast daalt de CO2-uitstoot van de fabriek jaarlijks met 6.000 ton. Door ruimtegebrek op het terrein van Kronos is de warmterecuperatie-installatie met een gewicht van 46 ton in een stalen draagstructuur op 17 meter hoogte geplaatst.

Meer info: kronos.be