Juni staat alom gekend als de rapportentijd op school, maar ook België kreeg in juni zijn rapport. Meer bepaald: België kreeg zijn duurzame-doelstellingenrapport van de Verenigde Naties. Helaas is dit niet bemoedigend: ons land is gezakt van de vijfde naar de achttiende plaats.

Wat is het ‘Sustainable Development Report’?

In 2015 zijn de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ vastgesteld voor de Verenigde Naties. Deze doelstellingen staan in voor de nieuwe wereldwijde ambitie van de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bestaan uit 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets. Elke lidstaat van de Verenigde Naties moet zelf zorgen voor een vertaling in hun nationaal beleid. Ieder jaar krijgt elke lidstaat van de Verenigde Naties zijn rapport over de stand van zaken.

Dit zijn de 17 doelstellingen:

De scores van België

Vorig jaar stonden we nog op de 5e plaats, vandaag zakken we naar de 18e plaats in de lijst van 163 landen. Globaal gezien scoren we 79,7%, wat ook niet heel slecht is aangezien het gemiddelde dit jaar op 77,2% staat. Natuurlijk kunnen we het wel altijd beter doen.

 

Alleen op ‘SDG 1: armoede’ kregen we een groene score. Op dat vlak behaalden we dus wel de doelstellingen. Daartegenover staan er 3 andere doelstellingen die om nog heel wat bijkomende inspanningen vragen: verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), klimaatactie (SDG 13) en leven in het water (SDG 14). Voor deze 3 doelstellingen behaalde België een rode score, lees: een onaanzienlijke lage score.

 

Voor volgende SDG’s kregen we een oranje score, met andere woorden deze vragen ook nog veel aandacht: geen honger (SDG 2), goede gezondheid en welzijn (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4), schoon water en sanitair (SDG 6), betaalbare en duurzame energie (SDG 7), leven op het land (SDG 15) en partnerschappen om doelen te bereiken (SDG 17).

 

Dit jaar doen we het wel al iets beter en scoorden we geel met gendergelijkheid (SDG 5), waardig werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en structuur (SDG 9), ongelijkheid verminderen (SDG 10), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (SDG 16). Met andere woorden: hier zijn we al goed op weg naar een groene score, maar er zijn nog enkele uitdagingen om aan te gaan.

De top tien

De volledige top tien bestaat dit jaar enkel uit Europese landen:

1 Finland 86.5

2 Denemarken 85.6

3 Zweden 85.2

4 Noorwegen 82.3

5 Oostenrijk 82.3

6 Duitsland 82.2

7 Frankrijk 81.2

8 Zwitserland 80.8

9 Ierland 80.7

10 Estland 80.6

 

Europa scoort dit jaar goed, maar dat wil niet zeggen dat ze op haar lauweren kan rusten.

Elk Europees land het zo nog zijn negatieve punten, maar hier kunnen we volgend jaar (hopelijk) verbetering in zien.

Wereldwijd

Voor het tweede jaar op rij boekt de wereld helaas geen vooruitgang meer met de SDG’s. De reden? Corona? Hoogstwaarschijnlijk wel, aangezien de scores voor de pandemie gemiddeld stegen met 0,5 en we nu een dalende trend zien. Hopelijk kan elk land dit jaar zijn focus weer leggen op de SDG’s en zien we volgend jaar terug de stijgende lijn.