Plan International ziet het aanpakken van de klimaatverandering als voorwaarde om op te komen voor kinderrechten

De klimaatveranderingen hebben wereldwijd tal van effecten waar al veel literatuur over beschikbaar is. Zo is het ook zonneklaar dat de impact van de veranderingen nu reeds verstrekkende gevolgen hebben voor de jongeren, en in het bijzonder meisjes. Jarenlange inspanningen en eerder bemoedigende resultaten om meisjes terug langer op de schoolbanken te krijgen, te beschermen tegen kindhuwelijken en hen een veilige omgeving te bieden dreigen volledig weggevaagd te worden. Voedselschaarste, gebrek aan inkomsten uit landbouw, massale migratie zijn een enorme bedreiging voor de kinderrechten en zijn dan ook voor Plan International een heel belangrijke problematiek geworden.

Hoe en waarom Plan International de strijd met de klimaatverandering aangaat, vertelt Bruno Güemes Delgado, Climate Change Specialist. Hieronder geven we een korte samenvatting, de volledige blog kan je lezen op de site van Plan International.

De impact van de klimaatverandering op jongeren en kinderrechten

Er bestaat wel degelijk een verband tussen de mensenrechten en de klimaatverandering. Beide problematieken beïnvloeden elkaar. Onze menselijke activiteiten hebben een impact op het milieu en omgekeerd tast de klimaatverandering steeds meer onze planeet aan. Dit alles heeft een belangrijke impact op ons dagelijks leven. En dat laat zicht het meest voelen in de ontwikkelingslanden, waar de gevolgen van de klimaatverandering zeer uitgesproken zijn en waar de bevolking minder goed gewapend is om die consequenties te dragen.

Een voorbeeld maakt dat duidelijk. In veel ontwikkelingslanden leeft ook vandaag nog een groot deel van de bevolking van de landbouw. Welnu, steeds meer landen worden getroffen door langdurige droogte, waardoor de oogst tegenvalt. Dat heeft dan weer gevolgen voor de inkomsten van de boeren, maar ook voor de voedselveiligheid van de bevolking in het algemeen. En soms leidt dat tot de situatie dat ouders noodgedwongen een dochtertje uithuwelijken, in de hoop dat ze op die manier een beter leven kan leiden. Algemeen zien Plan International dat de klimaatverandering niet alleen gedwongen huwelijken tot gevolg heeft maar ook het risico op seksueel en fysiek misbruik doet stijgen, tienerzwangerschappen veroorzaakt en de sterfte in het kraambed doet toenemen.

“De klimaatuitdagingen zijn enorm dus we moeten hier met zijn allen snel, zo breed mogelijke en massaal op inzetten. Zowel NGO’s, overheden, academische wereld, particulieren als bedrijven moeten de handen in elkaar slaan.”

Ook wij van CEO’s 4 Climate willen ondernemers aansporen om duurzaam te ondernemen en deze boodschap zo breed mogelijk uit dragen, ook bij de jonge generatie en over alle grenzen heen. Dit resulteerde in een strategische samenwerking en de aanwerving van een Climate Expert die zijn onderzoek en expertise zal inzetten om de impact van de klimaatwijzigingen op jongeren (en meer specifiek meisjes) in kaart zal brengen en elke actie te onderwerpen aan criteria die de duurzaamheid en kinderrechten ten goede komen..

Lees de volledige blogpost op de website van Plan International.