Hernieuwbare energie is een actueel maar ingewikkeld onderwerp binnen de bedrijfswereld. Door de huidige energiecrisis wordt er steeds meer belang gehecht aan groene energie om zo de kosten te drukken. Maar wanneer kunnen we spreken over groene of duurzame energie en wat zijn de voordelen?

Wanneer men het over groene energie heeft, gaat het om hernieuwbare energie. Dit is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa. Grijze stroom daarentegen komt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie. Bij de verbranding hiervan komt CO2 vrij wat enorm vervuilend en dus ook schadelijk is voor het milieu. Het is bijgevolg verstandig om voor het groene alternatief te kiezen.

Tegenwoordig bevinden we ons in de transitie van niet-hernieuwbare energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, maar we zijn er lang nog niet. Fossiele brandstoffen hebben een negatieve ecologische impact en zullen opraken, de nood naar deze omschakeling is dus hoog. De overheid stimuleert daarom duurzame oplossingen bv. aan de hand van subsidies. Het is nu echter ook aan de bedrijven om actie te ondernemen.

De hoge kostprijs houdt ondernemers vaak tegen om de stap te zetten. Het produceren van groene stroom vergt inderdaad grote investeringen maar het loont wel degelijk. Zonne- en windenergie zijn nu al de goedkoopste energiebronnen en blijven steeds verder dalen. De terugverdientijd van zonnepanelen is dan ook lager dan ooit.

Bovendien zijn er ook andere voordelen. Zelf in je eigen energie voorzien zorgt ervoor dat je onafhankelijk bent van andere landen. Zo hebben crisissen zoals nu minder invloed op je energiefactuur. Daarnaast is hernieuwbare energie goed voor onze planeet en onze gezondheid. Er wordt geen CO2 uitgestoten wat de lucht gezonder houdt.

OPGELET; groene energie is niet altijd 100% groen te noemen. Elektriciteit is niet te sorteren dus wat uit je stopcontact komt kan zowel groene als grijze stroom zijn. Betaal jij voor groene stroom? Dan wordt dit geld gebruikt om duurzame energie te financieren maar dit wil dus niet per se zeggen dat jij gebruik maakt van groene stroom.

Wil je nagaan welke bedrijven groene stroom aanbieden? Check dan de Greenpeace-score. Greenpeace geeft elke leverancier een score die het mogelijk maakt om hen onderling te vergelijken. Hoe hoger de score, hoe duurzamer de energie.

 

In Vlaanderen is er plaats voor maar liefst 96,09 gigawattpiek zonnepanelen, maar deze blijven onbenut. De overvloed aan informatie over zonnepanelen en de daarbijbehorende uren research weerhouden ondernemers vaak om die stap naar zonne-energie te maken. Met ons nieuwste project willen we hier komaf mee maken.

Met Stroom van eigen kweek 2.3 willen we bedrijven begeleiden in deze zee aan informatie door in te staan voor de transformatie van energieafnemer naar energie-coproducent. Hiervoor werken we samen met verschillende partners, afhankelijk van de wensen en regio. Tijdens dit traject vormt CEO’s 4 Climate het centrale aanspreekpunt en staan we garant voor uw energie-ontzorging.

Heb je interesse om in dit project te stappen of heb je graag meer info? Laat ons iets weten via info@ceos4climate.eu.