IQAir brengt jaarlijks het World Air Report uit en de cijfers van 2021 zijn niet mals. Geen enkel land haalt de WHO-limiet voor luchtvervuiling en slechts 3% van de steden blijft binnen de normen. Als we kijken naar de cijfers van België, zien we slechts 2 steden die voldoen aan de opgelegde normen: Vielsalm en Habay.

Luchtverontreiniging wordt beschouwd als ’s werelds grootste bedreiging voor milieuhygiëne en is verantwoordelijk voor maar liefst zeven miljoen sterfgevallen per jaar in de hele wereld. Luchtverontreiniging veroorzaakt en verergert vele ziekten, variërend van astma tot kanker, longziekten en hartaandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent de aanzienlijke impact van luchtvervuiling op de wereldgezondheid en heeft de aanbevolen jaarlijkse PM2.5-concentratie gehalveerd in september 2021, van 10 naar 5 microgram, met als uiteindelijk doel om miljoenen sterfgevallen te voorkomen.  

Wat zijn PM2.5?

PM2.5 zijn schadelijke, fijne, inhaleerbare deeltjes met een diameter van maximaal 2,5 micrometer, die gevaarlijk zijn omdat ze diep in de luchtwegen kunnen belanden. PM2.5 wordt door veel bronnen gegenereerd en kan variëren in chemische samenstelling en fysische kenmerken. Veel voorkomende chemische bestanddelen van PM2.5 zijn sulfaten, nitraten, zwarte koolstof en ammonium. De meest voorkomende door de mens veroorzaakte bronnen zijn verbrandingsmotoren, elektriciteitsopwekking, industriële processen, landbouwprocessen, de bouw en de verbranding van hout en kolen in woningen. De meest voorkomende natuurlijke bronnen van PM2.5 zijn stofstormen, zandstormen en bosbranden.  

World Air Report

Uit het World Air Report blijkt dat er maar 2 steden in België voldoen aan de richtlijnen: Vielsalm en Habay, beide in het zuiden van Wallonië. Maar we zijn niet de enige die hier niet aan voldoen. In 6253 van de 6475 onderzochte steden en gemeenten overschrijdt de luchtvervuiling de WHO-normen. Op nationaal niveau is er geen enkel land waarvan de gemiddelde luchtkwaliteit voldoet aan de WHO-standaard. In slechts 3 grondgebieden blijkt de lucht zuiver genoeg: Nieuw-Caledonië, het Amerikaans grondgebied van Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Wat kunnen we er aan doen?

Het is in eerste instantie aan de overheden om de luchtvervuilingsemissies te verminderen. Dit kan door bijvoorbeeld door wetgevingen aan te nemen om die het gebruik van schone voertuigen voor persoonlijk en industrieel stimuleren, door te investeren in hernieuwbare energiebronnen, door te bouwen aan infrastructuur om voetgangers en fietsers aan te moedigen, …  

 

Je kan lokale en nationale initiatieven, voorstellen, maatregelen, organisaties, etc. die pleiten voor een betere luchtkwaliteit steunen. Maar je kan ook zelf je persoonlijk energieverbruik verminderen, je hoeveelheid afval verminderen door te recycleren of kiezen voor groenere vervoersmiddelen.