Uit de recent gepubliceerde Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO blijkt dat Nederlandse consumenten steeds enthousiaster worden over de circulaire economie en in toenemende mate gebruik willen maken van ‘product-as-a-service’-diensten (PaaS) zoals deelauto’s. Sterker: 1 op de 3 consumenten verwacht over vijf jaar geen auto meer te hebben en 1 op de 5 verwacht dan geen smartphone of fiets meer te bezitten. Aanbieders van PaaS verwachten door de coronacrisis een verdere toename van het bewustzijn.

Dat de consument in de duurzame transitie een grotere een rol voor zichzelf ziet, is goed nieuws. De Nederlandse burger speelt immers een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie.
In een circulaire economie staat behoud van waarde centraal: grondstoffen, materialen en producten worden zo lang mogelijk hergebruikt en de impact van de economie op de natuur wordt tot een minimum beperkt.

Vorig jaar verwachtte de helft van de consumenten de komende vijf jaar bij te gaan dragen aan de circulariteit, in de jongste Monitor Duurzaamheid is dit opgelopen naar 70 procent. Een overgrote meerderheid van 80 procent van de ondervraagden noemt de bezorgdheid over uitputting van grondstoffen als reden. Omdat de enquête net is afgenomen voor het uitbreken van het coronavirus in Nederland, zijn de gevolgen van de crisis niet in de resultaten meegenomen. Naar verwachting leidt de crisis tot een verdere toename van het bewustzijn over duurzaamheid.

Bedrijven blijven niet achter bij het toegenomen bewustzijn van de consument op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Zo ontstaat vanzelf meer momentum voor PaaS, het businessmodel waarbij de consument “gebruiker” wordt van producten die in het bezit blijven van de leverancier. De gebruiker betaalt bijvoorbeeld voor elke keer dat hij of zij een product gebruikt. In ruil daarvoor zorgt de leverancier dat het product beschikbaar blijft, goed onderhouden is en gerepareerd wordt als het stuk is.

Daarmee wordt het milieu ontlast: bestaande producten worden maximaal benut, er hoeven minder nieuwe producten geproduceerd te worden en producten blijven langer in omloop. En het wordt voor de leverancier interessanter om kwalitatief hoogwaardige producten te maken die zo lang mogelijk meegaan, zodat onderhoudskosten worden gedrukt.

Een ruime meerderheid van 60 procent van de respondenten verwacht de komende jaren meer initiatieven waarbij wordt betaald voor gebruik. Vorig jaar was minder dan de helft van de ondervraagden hiervan overtuigd. Een mooie weg is ingezet.

Meer info: www.abnamro.nl