Maatschappelijk verantwoord ondernemen, of kortweg MVO, is in iedere hoek van de kamer aanwezig. Maar voor wat staat het juist? Tal van bedrijven, waaronder CEO’s 4 Climate, springen op een duurzame kar en komen hier meer dan ooit voor uit. Deels omdat duurzaam ondernemen essentieel is geworden voor de bestaansreden van een bedrijf, maar anderzijds ook omdat ze hiermee op de voorgrond treden en het verschil maken. Lidl, Rituals en Colruyt zijn drie voorbeelden van bedrijven met een open duurzaamheidsbeleid, die zich hiermee in de markt zetten als duurzame gamechangers! Zij inspireren, wij schieten in actie!

Een transparant meerjarenplan creëert vertrouwen

Wereldwijd staan we voor heel wat uitdagingen, waaronder klimaatproblematieken en sociale ongelijkheid. Vandaag pikken we in op het milieu dat tot op heden in een slechte tot erbarmelijke toestand verkeert. Verwachtingen en verplichtingen werden in 2021 vastgelegd in de Europese Green Deal, waartoe bedrijven simpelweg verplicht worden om zich de komende jaren op een ecologisch verantwoorde manier te engageren. Maar dat is niet alles… Niet enkel het Europese Parlement legt de duurzame lat hoger, ook lokaal dragen consumenten en stakeholders hier hun steentje aan bij. 

Vandaag de dag wenst de grote meerderheid van de bevolking op de hoogte te zijn van de praktijken van een bedrijf om hiermee een beeld te vormen over de bestaansreden van een bedrijf binnen nu en tien jaar. Jongere generaties kijken steeds met een strenger oog toe op duurzaamheid én stellen hoge verwachtingen op voor de bedrijven waarin zij terechtkomen, dat blijkt uit een onderzoek van de Fost Plus, Ovam en Djapo. Inspelen op de prangende vraag voor duurzame verandering vormt dan ook de strijdkreet van CEO’s 4 Climate.

Pioniers in duurzaamheid

Een duurzaamheidsbeleid of meerjarenplan vormt een geschikte en toegankelijke manier om als bedrijf je duurzaamheidsverhaal naar buiten te brengen. Hiermee kaart je zowel de geleverde prestaties op economisch, ecologisch als sociaal vlak aan, maar ook de elementen die voor verbetering vatbaar zijn. Sommige bedrijven doen dit al verschillende jaren, andere bedrijven staan hiermee nog in de kinderschoenen. We laten ons inspireren door de volgende 3 bedrijven die al sterk een duurzaamheidsbeleid hebben.

Voedingsketen Lidl

Als “duurzame smart discounter” – zoals ze dit zelf benoemen – positioneert Lidl zich als een koploper. Hun duurzaamheidsbeleid draait rond een all-in-service, waarbij zij consumenten niet langer de keuze geven om voor een duurzaam product te kiezen, maar enkel duurzame producten opnemen in hun aanbod. Hun grootste drijfveer is hiermee hun CO²-uitstoot zo veel mogelijk te verminderen. Dat doen ze onder meer door nieuwe filialen te voorzien van zonnepanelen en laadpalen. 

Cosmeticabedrijf Rituals

Rituals gooit zijn duurzaamheidsbeleid als cosmeticabedrijf over een andere boeg. Zij verkiezen drie grote pijlers als kern van hun beleid: Clean – Conscious – Caring. Hiermee richten ze zich op vertrouwde producten in een duurzame verpakking die consumenten aanmoedigt een steentje bij te dragen aan een leefbaar klimaat, door de aankoop ervan. Verder positioneert Rituals zich als een B-corp gecertificeerd merk. Met andere woorden, Rituals is een bedrijf dat niet enkel winst nastreeft, maar ook belang hecht aan milieu en maatschappij. Zo werden zij zowel op vlak van cliënteel als productaanbod volledig B-corp-gecertificeerd!

Retailer Colruyt

Colruyt, bekend als dé winkel met dé laagste prijzen, geeft zijn duurzaamheidsbeleid vorm op basis van 150 lopende duurzaamheidsprojecten. Hun initiële drijfveer is om de consument duurzamer te laten kopen en consumeren. Dat doen ze onder meer door de ontwikkeling van hun Eco-score die de consument bewuster helpt te kiezen. Dit geldt zowel voor nationale merken als hun eigen merk. Daarnaast gaan ze mateloos op zoek naar suikervervangers die de voedingswaarde van hun producten verbeteren. Aan de hand van verschillende werven (vb. dierenwelzijn, energie, water, mobiliteit, …) en drivers (product, mens, infrastructuur) schept hun duurzaamheidsbeleid een duidelijk beeld van hun manier van aanpak én trachten zij hun duurzame doelstelling te bereiken. 

Als netwerk van klimaatbewuste ondernemers is CEO’S 4 Climate alleen maar positief over de veranderingen die bedrijven vandaag de dag in hun bedrijfsbeleid doorvoeren. In onze ogen is de klimaatopwarming een probleem, maar vooral een oplosbaar probleem. Bovendien biedt de oplossing een grote kans voor ons. En… voor u als toekomstige duurzame ondernemer!