Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving (NV-A) maakt maar liefst 75 miljoen euro vrij voor de Blue Deal in de strijd tegen droogte in Vlaanderen.

Via investeringen in grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in steden en circulair watergebruik in de landbouw en industrie wil de regering Vlaanderen weerbaarder maken tegen droogte.

Lange periodes zonder regenval volgen elkaar in sneltempo op. Vlaanderen is droger dan ooit tevoren. Hoog tijd voor actie dus. De strijd tegen waterschaarste wordt opgevoerd met tal van acties en infrastructuurwerken. Iedereen moet zuiniger omspringen met het water en waar mogelijk water hergebruiken. Verspilling is niet meer van deze tijd.

Satellietbeelden laten zien dat België één van de slechtste leerlingen van de klas is op vlak van waterbeschikbaarheid. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal. In die mate zelf dat we het slechter doen dan Spanje en Zuid-Italië. Water is een schaars en kostbaar goed en dat vertaalt zich nog niet in ons dagelijks gebruik. Daarom wordt in de Blue Deal beroep gedaan op iedereen: de gewone burger, steden en gemeenten, de industrie en landbouw.

Het water zal maximaal vastgehouden worden in moerasgebieden, natte graslanden, beken met stuwdammen en bufferbekkens. Verminderen van verharding, optimalisatie van de natuur en maximaal circulair watergebruik. Lekkende leidingen zullen sneller hersteld worden. In een eerste fase goed voor 70 concrete acties en een budget van 75 miljoen euro dat later nog verhoogd kan worden.

Voor bedrijven wordt een waterscan/-audit vanaf 2022 onderdeel van de ontvankelijkheidsvoorwaarden bij financiële steun aanvragen en vergunningen van de Vlaamse overheid. Maar ook grootverbruikers en bedrijven met een grote verharde oppervlakte zullen aan een waterscan onderworpen worden. Het doel: de rendabiliteit van waterhergebruikprojecten verhogen. Voor lokale besturen komt een tussenkomst programma voor onthardingsingrepen en een verplichting tot “hemelwater- en droogteplan” bij de aanvraag van watergerelateerde subsidies.

Bron en meer info: www.zuhaldemir.be