Acerta, het HR-dienstenbedrijf, en Etion, het forum voor geëngageerd ondernemen, hebben een enquête afgenomen in volle coronacrisis bij een staal van meer dan 1.000 bedrijven, waarvan 187 respondenten. Uit dit Vlaams onderzoek blijkt dat de coronacrisis als katalysator gezien wordt voor de omschakeling naar circulaire economie.

Telewerk als belangrijke hefboom

Bijna zes op de tien bedrijfsleiders (59,1 %) geloven dat de coronacrisis een katalysator zal zijn voor de omschakeling naar circulaire economie. Wat ook opvalt is dat meer dan acht op de tien ondernemers overtuigd zijn dat duurzaamheid en circulariteit het nieuwe normaal wordt. Het vermijden van afval is koploper, maar ook telewerk wordt gezien als een belangrijke hefboom om duurzaam en circulair te ondernemen. Het speelt ook een belangrijke rol binnen HR: zes op de tien respondenten geven aan dat duurzaamheid en circulariteit belangrijke topics zijn waar naar gepeild wordt door sollicitanten.

Grootste uitdagingen

De grootste uitdaging blijkt uit de enquête dat de winst in cijfers meetbaar moet kunnen gemaakt worden en dat de consumenten er zich nog onvoldoende van bewust zijn.

Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion, pleit ervoor om naar het bredere plaatje te kijken: “Die meetinstrumenten geraken meer en meer ingeburgerd. Het zijn middelen om concullega’s, leveranciers en klanten in de sector te overtuigen om dezelfde weg op te gaan. Want ook daar liggen grote obstakels. Het wordt interessant wanneer men niet alleen kijkt naar de kosten maar ook naar het bredere plaatje van opbrengsten zoals marktopportuniteiten en medewerkersmotivatie.”

Bron: www.acerta.be