Colruyt Group waarschuwt voor bedrijven die claimen’ klimaatneutraal’ te zijn door hun CO2-uitstoot te compenseren. Dit doen ze door certificaten aan te kopen waardoor ze kunnen zeggen dat ze klimaatneutraal zijn. Colruyt doet dat bewust niet en werkt aan innovatieve projecten om hun uitstoot te verminderen.

Hernieuwbare energie én minder uitstoot

Colruyt geeft aan dat het niet klimaatneutraal is in de meest strikte zin van het woord en zet ook liever in op innovatieve projecten om de CO2-uitstoot te verminderen dan certificaten aan te kopen. Zo hebben ze hun eigen groene-stroomproducent Eoly (windturbines en zonnepanelen) waarmee ze een derde van hun elektriciteitsverbruik dekken. Daarnaast hebben ze ook Parkwind waarbij ze investeren in offshore windenergie. De supermarktketen werkt ook aan projecten rond energie, mobiliteit, verwarming en koeling om hun uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Ze trekken dus resoluut de kaart van de hernieuwbare energie (windenergie en zonnepanelen) omdat dit een directe impact heeft op het klimaat. Daarnaast is de maatschappelijke bijdrage volgens Colruyt zo veel groter dan het kopen van certificaten en wél klimaatneutraal te zijn.

De investeringen in groene energie legt Colruyt bovendien geen windeieren aangezien het kan aantonen dat het sinds 2017 meer CO2 vermijdt dan dat het uitstoot.

De grafiek toont onze directe impact op de klimaatverandering, in absolute waarden. (Bron: Colruyt Group)

 

Op koers tegen eind 2020

In 2012 stelde Colruyt zich een ambitieus doel: tegen eind dit jaar de directe CO2-uitstoot met 20% verminderen tegenover 2008, in verhouding tot de omzet.  Weliswaar voor de activiteiten in België, Luxemburg en Frankrijk. Ze hebben ook al een doelstelling gesteld voor de toekomst: tegen 2030 willen ze er alles aan doen om 40% minder directe CO2-uitstoot te hebben tegenover 2008, opnieuw in verhouding tot de omzet.

De grafiek toont de evolutie van onze relatieve broeikasgasemissies.
Die berekenen we door de absolute uitstoot te delen door onze omzet. (Bron:
Colruyt Group)

 

Bron en meer info: www.colruytgroup.com