CEO's 4 Climate | CO2 prestatie ladder

CO2 prestatie ladder

Op donderdag 20 april ontvangen we je graag voor ons Climate Café over de CO2 prestatieladder bij Vlerick in Gent. (Reep 1, 9000 Gent)

Programma

18u

Verwelkoming

18u30

Aanvang programma

Stijn De Ryck | Cryus BV | Toelichting historiek en inhoud van de CO2-Prestatieladder

Lars Rius | Devagro | Aan de slag met scope 1 & 2

Scope 1: Directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie.
Scope 2: Indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.

Maarten Taelemans | Herbosch-Kiere |Aan de slag met scope 3

Scope 3: Indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie.

Jana Vanquaquebeke | Jan De Nul | Aan de slag als initiatiefnemer bij CO2 reductie-initiatieven

Roland Maes & Stijn De Ryck | CEO’s 4 Climate & Cryus BV | Welke rol kan CEO’s 4 Climate spelen bij de CO2-Prestatieladder?

Q&A

20u

Start netwerkmoment

22u

Einde

Vragen? U kan ons altijd bereiken via info@ceos4climate.be

of +32 (0)56 36 14 97