Dakfabrikant BMI uit Aalst zag tijdens de lockdown het aantal aanvragen voor het aanleggen van een groendak opvallend toenemen.

Een groendak is een meerlagige dakconstructie waarbij de toplaag bedekt is met beplanting. Groendaken bestaan in alle maten en vormen, maar over het algemeen kunnen we de extensieve en de intensieve onderscheiden. De eerste bestaan uit een dunne laag aardsubstraat, afgewerkt met sedumplantjes, gras en mossen en zijn niet bedoeld om te bewandelen, maar de intensieve krijgen een dikkere laag teelaarde waarop een breder scala aan planten en zelfs bomen kan groeien. Op intensieve daken is het dus mogelijk een heuse daktuin aan te leggen.

Voordelen van groendaken

Groendaken bieden een groot aantal voordelen. Zo creëren ze voor de huisbewoners wat extra groene ruimte, zelfs als het om extensieve daken gaat waarop wandelen niet mogelijk is. Ze optimaliseren ook het binnenklimaat door de woning koel te houden in de zomer en beter te isoleren in de winter. Daarnaast doen ze het op de dagen dat het bijzonder warm is de temperatuur op het dak zelf aanzienlijk dalen, waardoor ze de levensduur van de dakbedekking helpen verlengen. En bovenal brengen groendaken een stukje natuur terug waar groen voor bebouwing heeft moeten wijken. Zo filteren ze stof en schadelijke stoffen uit de lucht en bevorderen ze de stedelijke waterhuishouding. Verdamping van het opgevangen regenwater via de planten reguleert namelijk de luchtvochtigheid en temperatuur, voorkomt overstromingsgevaar en ontlast de riolen. Op een groendak kunnen mensen ook bijenhotels en nestkastjes plaatsen, zodat natuur er nog meer ruimte krijgt. De belangrijkste voorwaarde voor een groendak is dat de dakconstructie sterk genoeg moet zijn om het gewicht te dragen.

Meer info : www.bmigroup.com