Uit het rapport ‘Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications’ uitgevoerd in opdracht van ‘Campaign for nature’ blijkt dat de voordelen van meer natuurbescherming met een verhouding van ten minste 5-op-1 zou opwegen tegen de kosten.

In dit meest uitgebreide rapport tot nu toe over de economische implicaties van natuurbescherming stellen meer dan honderd economen en wetenschappers dat de wereldeconomie baat zou hebben als ten minste 30% meer van het land en de oceaan van onze planeet beschermd zou worden. Vandaag is zo’n 15% van het land en 7% van de oceaan enigszins beschermd.

Meer natuurbescherming zou leiden tot een gemiddelde jaarlijkse toename van de economische output met 250 miljard dollar en gemiddeld 350 miljard dollar aan verbeterde ecosysteemdiensten. Naast het stimuleren van de economische groei levert het ook belangrijke niet-monetaire voordelen op zoals ecosysteemdiensten, bescherming tegen overstromingen, voorziening van schoon water en bodembescherming en levert een belangrijke bijdrage tot een krachtige wereldeconomie.

Het beschermen van natuurgebieden biedt ook aanzienlijke voordelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en vermindert het risico op nieuwe uitbraken van zoönosen zoals corona.

“Ons rapport toont aan dat bescherming in de huidige economie meer inkomsten oplevert en waarschijnlijk ook inkomsten toevoegt aan de land- en bosbouw, terwijl het tegelijkertijd klimaatverandering, watercrisissen, verlies aan biodiversiteit en ziekten helpt voorkomen,” zegt Anthony Waldron, coördinator van het rapport. Hij voegt eraan toe: “het vergroten van de natuurbescherming is dus gezond beleid voor regeringen die meerdere belangen moeten afwegen. Je kan niet echt een prijskaartje aan de natuur hangen, maar alle economische cijfers wijzen in de richting van bescherming.”

Het VN-Verdrag over biologische diversiteit heeft het doel van 30% beschermd gebied opgenomen in de ontwerpstrategie, die naar verwachting volgend jaar in het Chinese Kunming wordt goedgekeurd.

Bron: Campaign for nature