In de grensregio Vlaanderen/Nederland, zijn in de afgelopen jaren heel wat kleine zeewiertelers gestart. Omdat de beschikbaarheid van deze ‘nearshore’ productielocaties op de lange termijn beperkt is en de vraag naar hoogwaardig zeewier enkel toeneemt, is er een opschaling nodig naar offshore.

Met het ‘Wier & Wind’ project speelt een Belgisch-Nederlands consortium in op deze uitdaging. ‘Wier & Wind’ gaat nu met een testproject starten voor schaalbare zeewierteelt binnen het offshore windpark Norther. Het combineren van het opwekken van windenergie en voedselproductie is een wereldprimeur.

De test is een stap richting duurzame voedselproductie op de Noordzee. Het testproject draagt zo ook bij aan meervoudig ruimtegebruik op zee, een idee dat overheden reeds enkele jaren aanmoedigen en dat is opgenomen in diverse beleidsplannen.

Om de zeewierproductie economisch rendabel te maken en de kwaliteit op te schalen werkt het projectconsortium momenteel aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd zeewierproductie- en oogstsysteem. Eind 2020 wordt het systeem op Norther geïnstalleerd.

Bron / meer info: https://www.noordzeeboerderij.nl/