SP Group, een van de grootste energiebedrijven in Zuidoost-Azië, lanceerde recent met My Carbon Footprint een nieuwe calculator die de consument in staat stelt snel zicht te krijgen op zijn ecologische voetafdruk. De tool geeft consumenten daarnaast ook meteen tips rond gedragsverandering die de voetafdruk kan helpen verkleinen. Dat zal ook nodig zijn want hoewel experts verwachten dat de wereldwijde CO2-uitstoot dit jaar 5,5 procent lager zal liggen dan in 2020 als gevolg van de drastische vermindering van de menselijke activiteiten tijdens de Corona-pandemie zal dat, als we daarna alles weer bij het oude laten, niet volstaan om de doelstelling te halen van het akkoord van Parijs om temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius.

Elke inwoner van Singapore stoot gemiddeld jaarlijks meer dan 8 ton CO2 uit, meer dan dubbel zoveel als het wereldwijde gemiddelde en meer dan vier keer wat goed zou zijn om de klimaatambities op lange termijn waar te maken. Voor elke inwoner van Singapore zijn momenteel nog altijd 400 bomen nodig om de impact van die uitstoot op het milieu te compenseren. SP is er nu van overtuigd dat de calculator, die de dagelijkse activiteiten van de gebruikers ervan vergelijkt, de inwoners van de stadstaat meer zal doen nadenken. De lancering komt volgens SG op een goed moment omdat veel mensen nu als gevolg van de coronaquarantaine zich beter zijn bewust geworden van de manieren waarop ze hun gedrag kunnen verbeteren om de klimaatopwarming tegen te gaan. De app raadt gebruikers onder meer aan om te kiezen voor een frequenter gebruik van natuurlijke ventilatie in plaats van airconditioning om de hitte tegen te gaan en om minder lang te douchen. Het zijn de bekende gedragsveranderingen die iedereen kan toepassen en die op zich misschien niet zo’n grote impact hebben, maar die volgens het gezegde “vele kleintjes maken een groot” toch ook wel voor verandering kunnen zorgen.

Ook met CEO’s 4 Climate willen we trouwens, aangestuurd door zoveel mogelijk bedrijven, volop op die gedragsverandering inspelen. We brengen een groot deel van onze week door op ons werk, dus hebben ondernemers zeker een belangrijke onrechtstreekse impact.

Meer info : www.spgroup.com