Piet Kerckhof, Stefaan Tiberghin, Werner Roelants en Monica Cardoso zijn de “houtarchitecten”. Ze werken al tientallen jaren met hout voor zowel constructie als afwerking. Het doel is om de complementaire krachten van de verschillende architecten te bundelen om een ​​krachtige antwoord op de uitdagingen van klimaatverandering.

Sinds 2013 werken ze uitsluitend aan houtbouwprojecten. Het architectenbureau streeft naar een minimale ecologische voetafdruk in al zijn projecten, zijn mobiliteit en zijn leefomgeving.

Vanzelfsprekend zijn duurzaamheid, ecologie, energie-efficiëntie en afvalreductie belangrijke criteria voor onze architectuur. Om aan deze normen te voldoen, heeft Wood Architects de volledige kaart voor CLT gekozen (kruisgelamineerd hout, d.w.z. massieve houten panelen). Deze bouwmethode neemt wereldwijd toe, met toenemende eisen in België vanwege de EPB-voorschriften, het chronische tekort aan goed opgeleide werknemers in de bouwsector en de circulaire bouweconomie.

Bedrijven kunnen een statement maken met een creatief en ecologisch kantoor en hun imago versterken. Een win-win voor het bedrijf en het klimaat. Wood Architectures is er duidelijk van overtuigd dat CLT het ultieme antwoord is op weg naar een duurzame samenleving met volledig respect voor het klimaat. De rode draad door onze architectuur is:

– Duurzaam waterbeheer door hergebruik van regenwater, vertraagde afwatering door groene daken en infiltratie
– Energie-efficiëntie door doordachte technieken, vermijding van airconditioners door regeling van oververhitting, warmtepompen als energiebron, ontwerpen volgens PHPP-standaard
– Doordachte materiaalkeuze met een kleine ecologische voetafdruk, voor winning, productie en afvalverwerking
– Maximale opslag van CO², door houtproducten te gebruiken voor zowel constructie als afwerking.