Renewi richt zich met een nieuwe duurzaamheidsstrategie op drie duidelijke aandachtspunten: de zorg voor mensen, het bevorderen van de circulaire economie, en het verminderen van uitstoot en afval.

Met 64,7% heeft Renewi al het hoogste recyclingpercentage in de sector. Dat wil het bedrijf voor 2025 verhogen tot 75%. Daarnaast verbindt het bedrijf er zich toe de CO2-uitstoot van de eigen inzamelingsactiviteiten in Nederland en België sterk te verminderen. Dat willen ze onder andere realiseren door binnen vijf jaar een schoon en emissiearm wagenpark in gebruik te nemen, waardoor ruim vier miljoen ton aan CO2 per jaar wordt vermeden.

CEO Renewi Nederland Otto de Bont zegt dat het bedrijf met de nieuwe duurzaamheidsstrategie nog beter in staat is zijn doel te realiseren: de wereld beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Het waste-to-productbedrijf staat voor duurzaamheid als het gaat om de hoeveelheden secondaire grondstoffen en energie die het produceert.

De Bont: “Onze strategie helpt ons om een leider te worden in de productie van secundaire grondstoffen. Onder andere door fabrikanten aan te moedigen het huidige gebruik van primaire grondstoffen te herzien. Bovendien gaan we nieuwe en innovatieve technologieën toepassen om de hoeveelheid geproduceerde secundaire materialen te vervijfvoudigen van 200.000 ton naar ruim één miljoen ton.”

Meer info: www.renewi.com