Roularta Media Group heeft het diploma voor duurzame ontwikkeling van Ondernemers voor Ondernemers (OVO) ontvangen. OVO gelooft dat kleine en middelgrote ondernemingen een belangrijke motor kunnen zijn voor de economie, welvaart en werkgelegenheid in landen met lage inkomens.

De missie van OVO is dan ook om er sociaaleconomische bedrijfsprojecten en initiatieven in de geselecteerde landen, onder meer in Afrika, te stimuleren én te versterken. Kennisoverdracht en financieringsmogelijkheden staan daarbij centraal. Zo steunde Roularta via OVO het project Vitalité in Senegal, een initiatief dat draait rond  elektriciteitsvoorziening met zonnepanelen. Dat maakt het gebruik van elektrische huishoudtoestellen mogelijk, zodat vrouwen meer tijd hebben om bijvoorbeeld een opleiding te volgen en buitenshuis te werken, zodat gezinnen meer middelen krijgen.

Tot nu toe werden 2.500 units geïnstalleerd met een impact op 25.000 mensen. Daarnaast kende Roularta ook steun toe aan het Accelleration Fund dat lokale initiatieven duurzaam steunt. Onlangs behaalde Roularta trouwens het ISO energie-efficiëntiecertificaat 50001 en ondertekende het West-Vlaamse mediabedrijf ook het charter Greendeal voor een betere biodiversiteit.

CEO’s 4 Climate wijst er ook altijd op dat in de strijd tegen de opwarming van de aarde alle ondernemers nodig zijn, ook de ondernemers en mensen met een ondernemende spirit in het zuiden. Daarom vinden we de initiatieven van Ondernemers voor ondernemers en de steun die ze krijgen van ondernemingen zoals Roularta bijzonder waardevol.

Meer info : www.ovo.be