Plasticafval recycleren is een goede zaak, maar preventief plastic vermijden is natuurlijk nog beter. Vandaag worden jaarlijks wereldwijd nog altijd zo’n 90 miljard plastic flessen met water verkocht. Elke seconde wordt een kleine 3.000 liter water in plastic flessen verpakt en dat zorgt voor een enorme belasting voor het milieu.

Ook aan water in glazen flessen is een grote milieukost verbonden, want om pakweg flessen San Pellegrino op een restauranttafel in België te krijgen, moet een afstand van een paar duizend kilometer worden afgelegd. Vandaar dat de Franse ondernemer Thibault Lamarque, nadat hij een thesis had gemaakt over waterschaarste in de ontwikkelingslanden, in 2011 Castalie oprichtte. Dat bedrijf produceert waterkoelers en waterfonteinen die kraantjeswater filteren en omzetten in plat water en bruiswater.

Ondertussen heeft Castalie 75 medewerkers in dienst, onder wie ook een aantal mensen met een beperking die anders weinig kansen krijgen in het arbeidscircuit. Het bedrijf richt zich vooral op de Franse hotel- en restaurantsector en ondernemingen. Bij 2.000 klanten zijn al waterfonteinen geïnstalleerd die het kraantjeswater filteren en er de chloor en kalkresten uithalen. Op die manier zorgen ze voor water van hoogstaande kwaliteit. Thibault Lamarque maakt zich sterk dat zijn bedrijf er in 2019 voor heeft gezorgd dat 24 miljoen minder plastic flessen werden verbruikt.

Castalie zou nu wel eens voor een grote doorbraak kunnen staan, aangezien het erin slaagde om begin juni bij een aantal fondsen die zich richten op investeringen met een positieve impact op het milieu liefst 13 miljoen euro vers kapitaal op te halen. Het geld moet niet alleen de verdere commerciële ontwikkeling ten goede komen, maar dient ook om te innoveren via de ontwikkeling van herbruikbare filters en software die de gebruikers van de waterfonteinen de mogelijkheid biedt om van nabij op te volgen hoeveel CO2-uitstoot ze vermijden.

Meer info : https://www.castalie.com/