Water verspillen is altijd zonde. Zeker in tijden van droogte en een veel te laag grondwaterpeil. Daarom besloot het Drongense bouwbedrijf Durabrik, onder impuls van CEO Joost Callens, om op de werf van een groot bouwproject in de Gentse deelgemeente Wondelgem het werfwater of bemalingswater te recupereren. Het bedrijf staat al heel lang bekend omdat het permanent naar nieuwe wegen zoekt om de bedrijfsvoering te transformeren naar een grotere zingeving en betekenis,

Om bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren, is het soms nodig om het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen door het overtollige water over te pompen. Dat water noemt men bemalingswater of werfwater. Nog altijd gaan op die manier in de omgeving van bouwwerven, die nochtans steeds vaker te kampen hebben met waterschaarste, honderdduizenden liters water verloren. Durabrik past daar nu een mouw aan door het water bij de bemalingsbron niet te laten weglopen maar door het op te vangen in een groot opvangvat. Buurtbewoners kunnen het er via een kraantje afnemen.

Het plan kadert in de permanente inspanningen van het bouwbedrijf om energiezuinigheid, waterrecuperatie en natuurcompensatie permanent deel te laten uitmaken van de bedrijfsstrategie. De opvang van het werfwater en het feit dat het gratis ter beschikking van de buurt wordt gesteld verdient trouwens ook op sociaal vlak applaus. Samen met de andere projecten die Durabrik onderneemt rond duurzaam ondernemen ontvingen ze dit jaar ook voor de 3e keer op rij het Voka Charter Duurzaam ondernemen. Na Wondelgem zal Durabrik dit principe dan ook in Gent zelf en de andere omliggende gemeenten van de Arteveldestad toepassen.

Meer info op www.durabrik.be