Het van oorsprong Duitse chemiebedrijf Covestro – het vroegere Bayer – produceert onder meer hoogwaardige kunststoffen, tussenproducten en additieven voor kunststoffen die gebruikt worden in de bouw-, elektronica- of autosector. Belangrijke productlijnen zijn onder andere polycarbonaten en voorproducten voor de productie van polyurethanen. Het bedrijf kondigde aan zijn hele productie- en productassortiment op de lange termijn volledig te willen afstemmen op het circulaire concept.

Deze strategische visie zal met tal van concrete maatregelen en projecten stapsgewijs worden geïmplementeerd. Zo wil Covestro de transitie naar een circulaire economie versnellen, vooral in de chemische en kunststofindustrie, en streven naar een broeikasgas-neutrale economie. Het bedrijf is meer bepaald van plan om in al zijn productiefaciliteiten wereldwijd alternatieve grondstoffen en hernieuwbare energie in te zetten. Daarnaast doet Covestro in meer dan 20 projecten onderzoek naar nieuwe manieren om meer en beter te recycleren. Zo zou het bedrijf in de toekomst niet alleen een producent en leverancier van oplossingen kunnen zijn, maar ook een innovatieve recycleerder. Covestro zal zijn producten meer op maat maken voor latere recycling en deze zo nog beter afstemmen op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

“Produceren, consumeren, weggooien – de levensstijl om alles eenmalig te gebruiken is een doodlopend spoor. De maatschappij moet deze dringend heroverwegen“ – Markus Steilemann

Dit zijn de woorden van de CEO van Covestro op een wereldwijd gevolgde persconferentie. “Onze industrie en Covestro als bedrijf willen en kunnen deze transformatie ondersteunen. Kunststoffen worden in enorm veel toepassingen gebruikt en zijn de sleutel tot het oplossen van vele dwingende maatschappelijke uitdagingen. Covestro heeft als eerste prioriteit deze uitdagingen het hoofd te bieden, om zo de wereld tot een mooiere en betere plek te maken.” Covestro lanceerde in 2019 een strategisch programma om circulariteit via een holistische benadering te verankeren in alle bedrijfsdomeinen. Die wordt nu succesvol geïmplementeerd en wordt ondersteund met concrete en meetbare doelen. De focus ligt op vier onderwerpen: alternatieve grondstoffen zoals biomassa, innovatie in recycling, verregaande intersectorale samenwerking en hernieuwbare energie.  

Meer info : www.covestro.com