Grolsch wil in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij hebben in Enschede, waarbij alle ingezette energie op duurzame manier wordt opgewekt. Door de ondertekening van een warmteleveringscontract met Twence zet Grolsch alvast al een forse stap in de goede richting: de CO²-emissie door aardgas wordt hierdoor vanaf 2022 met 72% verlaagd.

Twence is een overkoepelende organisatie die is opgericht door 14 gemeenten in Oost-Nederland. Met een gezamenlijke visie op afvalverwerking heeft de organisatie zich de jongste dertig jaar ontwikkeld tot een boegbeeld en inspirator op het vlak van circulaire economie. De duurzame energie die Twence opwekt uit reststromen en biomassa vermijdt jaarlijks de uitstoot van 350.000 ton CO2.

Grolsch zal vanaf midden 2022 de warmte van Twence, die wordt geleverd via een nog aan te leggen ondergrondse leiding, inzetten voor het opwarmen van de spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Hierdoor kan Grolsch grotendeels overschakelen van warmte uit gasgestookte ketels naar warmte van Twence, die vrijkomt uit biomassa. De brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt.

Grolsch en Twence leveren zo samen een bijdrage tot een volledig CO2-neutrale omgeving en zetten een volgende stap in de regionale bedrijfsverduurzaming, die tegelijk een voorbeeld is van wat verregaande samenwerking op ecologisch vlak allemaal mogelijk maakt.

Meer info: www.twence.nl – www.grolsch.nl