Onze naam, CEO’s 4 Climate, geeft uiteraard aan dat we met de vereende krachten van zoveel mogelijk bedrijfsleiders de klimaatproblematiek willen aanpakken. Maar we zeggen er ook altijd bij dat we iedereen nodig hebben om de uitdagingen aan te gaan waar we vandaag voor staan. Vandaar dat we het belangrijk vinden niet alleen naar de industrie te kijken maar ook naar de landbouw.

Daarom vestigen we graag de aandacht op “Kiss the ground”. Dat is zowel de titel van een boek als van een documentaire van de Amerikaanse documentairemakers Josh en Rebecca Tickel. Zij tonen in deze werken duidelijk aan dat we door het regenereren van de bodem van de aarde het klimaat in evenwicht kunnen brengen, de watervoorziening kunnen aanvullen, de teloorgang van de biodiversiteit kunnen stoppen en de wereld beter kunnen voeden. Dat proces alvast in gang zetten, zou al een grote winst kunnen betekenen.

Acteur Woody Harrelson begint als verteller in de documentaire met het schilderen van een ontmoedigend beeld van de huidige situatie, waarbij hij zijn twijfels uit over de toekomst. De film is echter optimistisch over het feit dat de mens, door gebruik te maken van bestaande oplossingen, de klimaatverandering niet alleen kan tegenhouden, maar ook een aantal van de gevolgen ervan kan ombuigen.

Er zijn kleine dingen die we als individu kunnen doen: een meer plantaardig dieet eten, composteren en de grotere principes toepassen op onze eigen kleine tuinen. Maar er is volgens de documentairemakers ook enorm veel mogelijk als de overheid en de agro-industrie ervan overtuigd raken dat een bewuste keuze voor regeneratieve landbouw veel wereldproblemen kan helpen oplossen. Regeneratieve landbouw brengt een economisch levensvatbare vicieuze cyclus van gezonde grond, planten, water en lucht op gang en dat staat in schril contrast met de vicieuze cirkel van de industriële landbouw, die te vaak afhankelijk is van additieven, pesticiden en overheidssubsidies en de grond en de bodem steeds ongeschikter maakt.

Regeneratieve landbouw is in heel de wereld mogelijk en kan de gevolgen van woestijnvorming ombuigen door middel van onder meer gewasdiversiteit, het proces om koolstof in planten, microben en andere organismen op te slaan en gerichte veehouderij.

De documentaire, waarin ook een aantal bekende namen uit de mode-, sport- en cultuurwereld zoals Gisèle Bundchen en Patricia Arquette letterlijk hun handen vuil maken om te tonen dat we eigenlijk de grond zouden moeten kussen – vandaar ook de titel – voor zoveel rijkdom, toont ook duidelijk dat die agro-industrie ondernemende boeren vaak  in een omknelling houdt.

Toch is de documentaire al bij al een signaal van actieve hoop tussen alle negatieve berichten door. Als ook op landbouwvlak inspanningen gebeuren die het klimaat ten goede komen, dan is dat voor de bedrijfsleiders uit de industrie een welgekomen steuntje in de rug. Wie graag ziet hoe regeneratieve landbouw hulp kan bieden om het klimaatprobleem op te lossen, kan de documentaire via deze link bekijken : kisstheground.com